Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Công trình, cụm công trình khoa học xã hội và nhân văn
No-logo Arrow3 Giáo sư, Tiến sĩ, NSND Nguyễn Đình Quang

Cụm công trình “Tuyển tập Đình Quang” gồm 4 tập: Về sân khấu Việt Nam, Về sân khấu nước ngoài (1962), về văn học nghệ thuật (1995), về văn hóa (1999).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2007.

No-logo Arrow3 Giáo sư Đào Văn Tập.

Chiến tranh Việt Nam và kinh tế Mỹ. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1973.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2005.

No-logo Arrow3 Giáo sư Hoàng Minh Thảo.

Cụm công trình về nghệ thuật quân sự Việt Nam, gồm 8 cuốn sách: Học tập khoa học quân sự Xô - Viết. NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1958; Về cách dùng binh. NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1997; Thất bại của một sức mạnh phi nghĩa. NXB Quân đội nhân dân, Hà nội, 1975; Chiến dịch Tây Nguyên đại thắng. NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1977; Tổ tiên ta đánh giặc. Nhà in Quân giải phóng Tây Nguyên, 1969; Tìm hiểu một số vấn đề về nghệ thuật chỉ huy. NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1987; Nghệ thuật tác chiến: mấy vấn đề lý luận và thực tiễn. NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1990; Mấy vấn đề về nghệ thuật quân sự. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2005.

No-logo Arrow3 Giáo sư Đào Duy Anh

Cụm công trình lịch sử và văn hóa Việt Nam: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX;Lịch sử cổ đại Việt Nam; Việt Nam văn hóa sử cương; Đất nước Việt Nam qua các đời.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Giáo sư Hà Văn Tấn

Công trình Theo dấu các văn hóa cổ.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Giáo sư Hoàng Xuân Hãn

Cụm công trình lịch sử và lịch pháp Việt Nam: Lý Thường Kiệt;La Sơn Phu Tử;Lịch và Lịch Việt Nam.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn.

Cụm công trình ngữ pháp và lịch sử tiếng Việt: Ngữ pháp tiếng Việt;Giáo trình lịch sử ngữ âm tiếng Việt; Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán – Việt.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Giáo sư Nguyễn Văn Huyên.

Công trình Góp phần nghiên cứu văn hóa Việt Nam (2 tập).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Giáo sư Phạm Huy Thông

Cụm công trình Khảo cổ học Việt Nam: Trống Đông Sơn ở Việt Nam (phần mở đầu);Hang Con Moong;Hùng vương dựng nước (bốn bài đề dẫn).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Giáo sư Trần Đức Thảo.

Công trình Tìm cội nguồn ngôn ngữ và ý thức.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Tác giả: Trần Văn Giáp

Công trình Tìm hiểu kho sách Hán Nôm (2 tập).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

No-logo Arrow3 Giáo sư Đặng Thai Mai

Cụm công trình gồm tác phẩm: Nghiên cứu văn học Việt Nam và Văn học thế giới (1945-1984).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Giáo sư Đinh Gia Khánh

Cụm công trình gồm bốn tác phẩm nghiên cứu về văn học dân gian và văn hóa dân gian Việt Nam (các năm 1972, 1989, 1993, 1995).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Giáo sư Cao Xuân Huy

Công trình Tư tưởng phương Đông (1950-1960-1970) NXB văn học, 1995.
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Giáo sư Trần Văn Giàu

Toàn bộ công trình về Lịch sử Việt Nam gồm 5 bộ, 18 tập (1956-1957).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Giáo sư Vũ Khiêu (tên thật Đặng Vũ Khiêu)

Bộ sách về Mỹ học, Đạo đức học, Văn hóa học (1973-1978-1980).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Giáo sư, Viện sĩ Hồ Tôn Trinh (tức Hoàng Trinh)

Cụm công trình gồm bốn tác phẩm về nghiên cứu văn học và phê bình văn học (1962-1971, 1980, 1986, 1992).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn

Cụm những công trình thuộc lĩnh vực sử học, trong đó nổi bật hai cuốn sách: Vài nhận xét về thời kỳ cuối nhà Lê đến nhà Nguyễn Gia Long (1954) và Vấn đề dân tộc trong cách mạng vô sản (1960).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

No-logo Arrow3 Giáo sư, Viện sĩ Trần Huy Liệu

Bộ lịch sử tám mươi năm chống Pháp gồm 3 tập, Nhà xuất bản Văn Sử Địa năm 1956 (tập 1), năm 1959 (tập 2), năm 1960 (tập 3).
Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

Arrow1Quay lại