Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Logo DANH HIỆU BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Danh sách cá nhân đạt danh hiệu
Lethisum Arrow3 Lê Thị Sum
Nguyên quán: Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Trú quán: Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Danh hiệu BMVNAH
Doanthicam Arrow3 Mẹ Đoàn Thị Cầm

Nguyên quán: xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
Trú quán: xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
Danh hiệu BMVNAH

Buithide2 Arrow3 Mẹ Bùi Thị Đê

Nguyên quán: xã Hoà Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
Trú quán: xã Hoà Tịnh, huyện Chợ gạo, tỉnh Tiền Giang.
Danh hiệu BMVNAH

No-person-img Arrow3 Mẹ Lâm Thị Hai

Nguyên quán: xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.
Trú quán: xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.
Danh hiệu BMVNAH

No-person-img Arrow3 Mẹ Lý Thị Chừng

Nguyên quán: xã Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.
Trú quán: xã Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.
Danh hiệu BMVNAH

No-person-img Arrow3 Mẹ Mai Thị Chước

Nguyên quán: xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Trú quán: xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Danh hiệu BMVNAH

No-person-img Arrow3 Mẹ Ngô Thị Bằng

Nguyên quán: Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ Cần Thơ.
Trú Quán: phường 4 - quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh.
Danh hiệu BMVNAH

No-person-img Arrow3 Mẹ Nguyễn Thị Ba

Nguyên quán: xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.
Danh hiệu BMVNAH

No-person-img Arrow3 Mẹ Nguyễn Thị Bân (Vân)

Nguyên quán: xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
Trú quán: xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Danh hiệu BMVNAH

No-person-img Arrow3 Mẹ Nguyễn Thị Bé

Nguyên quán: xã Mỹ Hoà, Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
Trú quán: thị trấn Mỹ An, huyện Tháp mười, tỉnh Đồng Tháp.
Danh hiệu BMVNAH

No-person-img Arrow3 Mẹ Nguyễn Thị Cháu

Nguyên quán: xã Hương Xuân, Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trú quán: Hương Xuân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Danh hiệu BMVNAH

No-person-img Arrow3 Mẹ Đặng Thị Mau
Nguyên quán: xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.
Danh hiệu BMVNAH
Dangthiso Arrow3 Mẹ Đặng Thị Sơ
Nguyên quán: xã Điện Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Trú quán: xã Điện Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Danh hiệu BMVNAH
Dangthison Arrow3 Mẹ Đặng Thị Sơn
Nguyên quán: xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Trú quán: xã Hoà Thọ, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng.
Danh hiệu BMVNAH
No-person-img Arrow3 Mẹ Đặng Thị Thới
Nguyên quán: xã Tam Giang, Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Trú quán: xã Tam Giang, Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Danh hiệu BMVNAH
Dangthithiet Arrow3 Mẹ Đặng Thị Thiệt
Nguyên quán: xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
Danh hiệu BMVNAH
Dothidon Arrow3 Mẹ Đỗ Thị Đồn

Nguyên quán: xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
Danh hiệu BMVNAH

Dothibay Arrow3 Mẹ Đỗ Thị Bảy

Nguyên quán: xã Minh Diệu, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
Trú quán: xã Minh Diệu, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.
Danh hiệu BMVNAH

Dothichac Arrow3 Mẹ Đỗ Thị Chắc

Nguyên quán: xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.
Danh hiệu BMVNAH

Dothimui Arrow3 Mẹ Đỗ Thị Mùi
Nguyên quán: xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
Danh hiệu BMVNAH
Dothitrung Arrow3 Mẹ Đỗ Thị Trung
Nguyên quán: xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ.
Trú quán: xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ.
Danh hiệu BMVNAH
Damthidung Arrow3 Mẹ Đàm Thị Dung

Nguyên quán: xã Nhơn Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ.
Trú quán: xã Nhơn Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ.
Danh hiệu BMVNAH

Damthila Arrow3 Mẹ Đàm Thị Lá
Nguyên quán: xã Tân Thịnh, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.
Trú quán: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.
Danh hiệu BMVNAH
Daothidong Arrow3 Mẹ Đào Thị Đồng

Nguyên quán: xã Hoà Hiệp Nam, huyện Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.
Trú quán: xã Hoà Hiệp Nam, huyện Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.
Danh hiệu BMVNAH

Daothiut Arrow3 Mẹ Đào Thị Út
Nguyên quán: xã Tân Phú, huyện tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
Trú quán: xã Tân Phú, huyện tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
Danh hiệu BMVNAH

 

Daothidinh Arrow3 Mẹ Đào Thị Đính

Nguyên quán: xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.
Trú quán: xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.
Danh hiệu BMVNAH

No-person-img Arrow3 Mẹ Đào Thị Ngoạt
Nguyên quán: xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.
Danh hiệu BMVNAH
No-person-img Arrow3 Mẹ Đào Thị Thinh
Nguyên quán: Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.
Danh hiệu BMVNAH
Daothitrung Arrow3 Mẹ Đào Thị Trung
Nguyên quán: Thuận Minh, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.
Trú quán: Thuận Minh, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.
Danh hiệu BMVNAH
Dinhthibay Arrow3 Mẹ Đinh Thị Bảy

Nguyên quán: xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
Trú quán: xã Bình Phú, huyện Càng long, tỉnh Trà Vinh.
Danh hiệu BMVNAH

Page_arrowTrang  1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 Arrow1Quay lại