Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Logo DANH HIỆU BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Danh sách cá nhân được khen thưởng
Lethisum Arrow3 Lê Thị Sum
Nguyên quán: Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Trú quán: Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Danh hiệu BMVNAH
Doanthicam Arrow3 Mẹ Đoàn Thị Cầm

Nguyên quán: xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
Trú quán: xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
Danh hiệu BMVNAH

Buithide2 Arrow3 Mẹ Bùi Thị Đê

Nguyên quán: xã Hoà Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
Trú quán: xã Hoà Tịnh, huyện Chợ gạo, tỉnh Tiền Giang.
Danh hiệu BMVNAH

No-person-img Arrow3 Mẹ Lâm Thị Hai

Nguyên quán: xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.
Trú quán: xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.
Danh hiệu BMVNAH

No-person-img Arrow3 Mẹ Lý Thị Chừng

Nguyên quán: xã Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.
Trú quán: xã Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.
Danh hiệu BMVNAH

No-person-img Arrow3 Mẹ Mai Thị Chước

Nguyên quán: xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Trú quán: xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Danh hiệu BMVNAH

No-person-img Arrow3 Mẹ Ngô Thị Bằng

Nguyên quán: Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ Cần Thơ.
Trú Quán: phường 4 - quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh.
Danh hiệu BMVNAH

No-person-img Arrow3 Mẹ Nguyễn Thị Ba

Nguyên quán: xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.
Danh hiệu BMVNAH

No-person-img Arrow3 Mẹ Nguyễn Thị Bân (Vân)

Nguyên quán: xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
Trú quán: xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Danh hiệu BMVNAH

No-person-img Arrow3 Mẹ Nguyễn Thị Bé

Nguyên quán: xã Mỹ Hoà, Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
Trú quán: thị trấn Mỹ An, huyện Tháp mười, tỉnh Đồng Tháp.
Danh hiệu BMVNAH

No-person-img Arrow3 Mẹ Nguyễn Thị Cháu

Nguyên quán: xã Hương Xuân, Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trú quán: Hương Xuân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Danh hiệu BMVNAH

No-person-img Arrow3 Mẹ Đặng Thị Mau
Nguyên quán: xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.
Danh hiệu BMVNAH
Dangthiso Arrow3 Mẹ Đặng Thị Sơ
Nguyên quán: xã Điện Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Trú quán: xã Điện Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Danh hiệu BMVNAH
Dangthison Arrow3 Mẹ Đặng Thị Sơn
Nguyên quán: xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Trú quán: xã Hoà Thọ, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng.
Danh hiệu BMVNAH
No-person-img Arrow3 Mẹ Đặng Thị Thới
Nguyên quán: xã Tam Giang, Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Trú quán: xã Tam Giang, Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Danh hiệu BMVNAH
Arrow2Xem tiếp