Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo CHIẾN SỸ THI ĐUA TOÀN QUỐC
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Danh sách cá nhân được khen thưởng
No-person-img Arrow3 Ông Hồ Đình Thành

Trưởng phòng Phòng Công tác Chính trị - Tổ chức – Đối ngoại, Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Nghệ An

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Đức Vĩnh

Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Anh Sơn

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Đình Anh

Trưởng phòng Phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Hữu Trí

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Nghệ An

No-person-img Arrow3 Ông Trần Văn Nga

Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An

No-person-img Arrow3 Ông Trương Trung Sơn

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An

No-person-img Arrow3 Bà Hoàng Thị Thanh Mai

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu

No-person-img Arrow3 Bà Nguyễn Thị Trị

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu

No-person-img Arrow3 Bà Trần Thị Thanh Hương

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu

No-person-img Arrow3 Ông Ứng Quốc Bình

Trưởng phòng Thư ký và Trị sự Website Chính phủ

No-person-img Arrow3 Ông Đậu Đình Liễu

Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An

No-person-img Arrow3 Ông Đặng Minh Sơn

Chánh Văn phòng Công Ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và kinh doanh các sản phẩm dầu mỏ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

No-person-img Arrow3 Ông Đặng Ngọc Tùng

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

No-person-img Arrow3 Ông Đặng Quang Vượng

Phó Tổng biên tập Báo Hà Giang

No-person-img Arrow3 Ông Đặng Quốc Vinh

Bí thư Thị ủy thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Arrow2Xem tiếp