Title_left THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC Title_right
Huân chương
Line_short
Huy chương
Line_short
Danh hiệu vinh dự nhà nước
Line_short
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Line_short
Giải thưởng Nhà Nước
Line_short
Kỷ niệm chương
Line_short
Huy hiệu
Line_short
Bằng khen
Line_short
Danh hiệu thi đua
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Logo ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Danh sách tổ chức đạt danh hiệu
No-logo Arrow3 Đại đội 1 ô tô vận tải , tiểu đoàn 52, Binh trạm 1, Bộ Tư lệnh 559.
No-logo Arrow3 Đại đội 1 ô tô vận tải, Binh trạm 4, Quân khu 4.
No-logo Arrow3 Đại đội 1 ô tô vận tải, Tiểu đoàn 54, Binh trạm 41, Bộ Tư lệnh 559.
No-logo Arrow3 Đại đội 1 bộ binh, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4.
No-logo Arrow3 Đại đội 1 bộ binh, Tiểu đoàn 927, Đoàn 565, Quân khu 4.
No-logo Arrow3 Đại đội 1 Pháo cao xạ 57 ly, Trung đoàn 234, Bộ tư lệnh phòng không.
No-logo Arrow3 Đại đội 1 thông tin, Tiểu đoàn 36, Bộ Tư lệnh 559.
No-logo Arrow3 Đại đội 10 quân bưu, Tiểu đoàn 78, Bộ Tư lệnh Thông tin - Liên Lạc.
No-logo Arrow3 Đại đội 11 pháo binh, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 84, Quân khu 4.
No-logo Arrow3 Đại đội 19 rađa, Trung đoàn 291, Binh chủng rađa, Quan chủng Phòng không - Không quân.
No-logo Arrow3 Đại đội 2 đặc công nước, Đoàn 126 Bộ Tư lệnh Hải quân.
No-logo Arrow3 Đại đội 2 bộ binh, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 24, Sư đoàn 304.
No-logo Arrow3 Đại đội 2 bộ binh, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 320, mặt trận Sài Gòn.
No-logo Arrow3 Đại đội 2 bộ binh, Tiểu đoàn 514 C, Bộ đội địa phương, tỉnh Mỹ Tho.
No-logo Arrow3 Đại đội 2 bộ binh, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304.
No-logo Arrow3 Đại đội 2 phòng không, Tiểu đoàn 14, Sư đoàn 316.
No-logo Arrow3 Đại đội 2 thông tin, Trung đoàn 134 Cục thông tin liên lạc.
No-logo Arrow3 Đại đội 2 vận tải, Tiểu đoàn 2, Mặt trận Tây Nguyên.
No-logo Arrow3 Đại đội 21 pháo hỗn hợp, Trung đoàn 57, Quân khu 3.
No-logo Arrow3 Đại đội 23 súng 20 ly, Tiểu đoàn 119, Binh trạm 34, Bộ Tư lệnh 559.
No-logo Arrow3 Đại đội 247 bộ binh, Bộ đội địa phương tỉnh Sóc Trăng.
No-logo Arrow3 Đại đội 3 ô tô vận tải, tiểu đoàn 878, Binh trạm 16, Đoàn 500, Tổng cục Hậu cần.
No-logo Arrow3 Đại đội 3 ô tô vận tải, tiểu đoàn 878, Binh trạm 16, Đoàn 500, Tổng cục Hậu cần.
No-logo Arrow3 Đại đội 3 bộ binh, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 148, Sư đoàn 316.
No-logo Arrow3 Đại đội 3 bộ binh, Tiểu đoàn 840 Quân khu 6.
No-logo Arrow3 Đại đội 3 không quân, Trung đoàn 921, Quân chủng Phòng không - Không quân.
No-logo Arrow3 Đại đội 32 Bảo vệ đảo Cồn Cỏ, Trung đoàn 270, Quân khu 4
No-logo Arrow3 Đại đội 4 pháo cao xạ 37 ly, Bộ đội địa phương, tỉnh Thái bình.
No-logo Arrow3 Đại đội 4 súng 12,7 ly, Binh trạm 42, Bộ Tư lệnh 559 ( Tuyên dương lần thứ 2).
No-logo Arrow3 Đại đội 4, Trung đoàn 923, Quân chủng Phòng không - Không quân.
Page_arrowTrang  1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 Arrow1Quay lại