Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG TÀI NĂNG SÁNG TẠO NỮ
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Danh sách tổ chức đạt giải
No-logo Arrow3 Tập thể cán bộ khoa học nữ Viện Nghiên cứu Ngô thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Giải thưởng Tài năng sáng tạo nữ năm 2008.

No-logo Arrow3 Trường tiểu học Kim Đồng - Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Giải thưởng Tài năng sáng tạo nữ năm 2008.

No-logo Arrow3 Tập thể nữ cán bộ khoa học kỹ thuật Công ty Giống cây trồng tỉnh Thái Bình

Đề tài “Khảo nghiệm các tổ hợp lúa lai trong và ngoài nước có năng suất, chất lượng cao phù hợp với các vùng sinh thái của Thái Bình, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để duy trì và nhân dòng bố mẹ hoàn thiện quy trình sản xuất F1 phục vụ nhu cầu sản xuất lúa lai của tỉnh”
Tài năng sáng tạo nữ

No-logo Arrow3 Tập thể nữ Công ty Cp y tế Đà Nẵng DANAMECO

Tài năng sáng tạo nữ

No-logo Arrow3 Tập thể nữ Viện Bảo vệ thực vật - Bộ NN & PTNT

Tài năng sáng tạo nữ

No-logo Arrow3 Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Bà mẹ trẻ em – KHH gia đình Tỉnh Bạc Liêu

Tài năng sáng tạo nữ

Arrow1Quay lại