Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Rongvang GIẢI THƯỞNG RỒNG VÀNG
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Năm trao giải
2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021    Tất cả
Lọc theo nhiều năm trao giải
Arrow1 Danh sách tổ chức đạt giải
No-logo Arrow3 Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn

Giải thưởng Rồng Vàng năm 2008

Apave Arrow3 Công ty APAVE Việt Nam và Đông Nam Á

Số 363 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Giải thưởng Rồng Vàng năm 2008

Dai-ichi Arrow3 Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam

Giải thưởng Rồng Vàng năm 2008

No-logo Arrow3 Công ty Cổ phần Setiabecamex

Giải thưởng Rồng Vàng năm 2008

No-logo Arrow3 Công ty Cổ phần V- Trac

Giải thưởng Rồng Vàng năm 2008

No-logo Arrow3 Công ty CP Khu du lịch Bắc Mỹ An (KS Furama)

Giải thưởng Rồng Vàng năm 2008

No-logo Arrow3 Công ty CP Phát triển Nhà Daewon - Thủ Đức

Giải thưởng Rồng Vàng năm 2008

No-logo Arrow3 Công ty CP Richard Ellis (Việt Nam)

Giải thưởng Rồng Vàng năm 2008

No-logo Arrow3 Công ty CP trường tư thục quốc tế Kinderworld Việt Nam

Giải thưởng Rồng Vàng năm 2008

No-logo Arrow3 Công ty hữu hạn sợi Tainan (Việt Nam)

Giải thưởng Rồng Vàng năm 2008

No-logo Arrow3 Công ty HH Xi măng Luks Việt Nam

Giải thưởng Rồng Vàng năm 2008

No-logo Arrow3 Công ty khoáng sản Bình Định Việt Nam-Malaysia

Giải thưởng Rồng Vàng năm 2008

No-logo Arrow3 Công ty LD khai thác kinh doanh khu chế xuất Sài Gòn Linh Trung

Giải thưởng Rồng Vàng năm 2008

No-logo Arrow3 Công ty LD TNHH CapitaLand (Việt Nam) Holdings Pte. Ltd

Giải thưởng Rồng Vàng năm 2008

No-logo Arrow3 Công ty Liên doanh Syrena

Giải thưởng Rồng Vàng năm 2008

Arrow2Xem tiếp