Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
BieuTrungNhaQuanlyGioi GIẢI THƯỞNG NHÀ QUẢN LÝ GIỎI
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Danh sách cá nhân đạt giải
Le-van-lo Arrow3 Doanh nhân Lê Văn Lớ

Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Hà Tây.
Giải thưởng Nhà quản lý giỏi năm 2006

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Huỳnh Trung Chánh

Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.
Giải thưởng Nhà quản lý giỏi năm 2006

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Phú Cường

Hiệu trưởng Trường THPT dân lập LOMONOXOP.
Giải thưởng Nhà quản lý giỏi năm 2006

Nguyentai Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Tài

Giám đốc Công ty cổ phần Hoà Việt.
Giải thưởng Nhà quản lý giỏi năm 2006

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Bùi Ngọc Huyên

Tổng Giám đốc Xí nghiệp Tư doanh Xuân Kiên.
Giải thưởng Nhà quản lý giỏi năm 2006

Huynhvankhiet Arrow3 Doanh nhân Huỳnh Văn Khiết

Giám đốc Công ty Cao su Đăk Lăk.
Giải thưởng Nhà quản lý giỏi năm 2006.

Lephuocvu Arrow3 Doanh nhân Lê Phước Vũ

Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Công ty CP Hoa Sen.
Giải thưởng Nhà quản lý giỏi năm 2006

Levantam Arrow3 Doanh nhân Lê Văn Tam

Chủ Tịch HĐQT Công ty CP Mía đường Lam Sơn.
Giải thởng Nhà quản lý giỏi năm 2006

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Đức Hải

Tổng Giám đốc Xí Nghiệp Liên hợp Ba Son.
Giải thưởng Nhà quản lý giỏi năm 2006

Nguyendinhtruong Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Đình Trường

Tổng Giám đốc Tổng Công ty May Việt Tiến.
Giải thưởng Nhà quản lý giỏi năm 2006

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Quốc Thập

Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Dầu Khí.
Giải thưởng Nhà quản lý giỏi năm 2006

Nguyenthanhchau Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Thành Châu

Giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai.
Giải thưởng Nhà quản lý giỏi năm 2006

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Thái Học

Tổng Giám đốc Công ty Chế biến XNK Nông sản TP Đồng Nai.
Giải thưởng Nhà quản lý giỏi năm 2006

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Văn Đức

Tổng Giám đốc Công ty CP hóa dầu PETROLIMEX.
Giải thưởng Nhà quản lý giỏi năm 2006

Nguyenxuangiang Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Xuân Giảng

Tổng Giám đốc Tổng Công ty tư vấn thiết kế Giao thông vận tải.
Giải thưởng Nhà quản lý giỏi năm 2006

Arrow2Xem tiếp