Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Danh sách tổ chức đạt giải
No-logo Arrow3 Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ, huyện Cần Giờ, TP.HCM

Môi trường

No-logo Arrow3 Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch - Sở Y tế TP.HCM

Môi trường

No-logo Arrow3 Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bến Tre

Môi trường

No-logo Arrow3 Phòng Quản lý Công nghệ và An toàn bức xạ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang

Môi trường

No-logo Arrow3 Đội Vệ sinh môi trường - Cây xanh, Hợp tác xã Vận tải hàng hoá Hành khách Thành Công, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

Môi trường

No-logo Arrow3 Bộ môn Khoa học Đất và Tài nguyên thiên nhiên, Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên, Trường ĐH An Giang

Môi trường

No-logo Arrow3 Công ty Công trình Công cộng Vĩnh Long - TX. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Môi trường

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Danh sách cá nhân đạt giải
No-person-img Arrow3 Đại tá. TS. Lê Trình

Phân viện Công nghệ mới và Bảo vệ Môi trường, Trung tâm KHKT & CN Quân sự , Bộ Quốc Phòng; P.Chủ tịch Hội BVTN & MT Việt Nam.
Môi trường

No-person-img Arrow3 Đỗ Văn Thái

Hợp tác xã Vệ sinh Môi trường Đồng Lợi, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
Môi trường

No-person-img Arrow3 Ngô Văn Lý

Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Môi trường

No-person-img Arrow3 Trương Gặp

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Năng lượng mới Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội KHKT TP. Đà Nẵng.
Môi trường

No-person-img Arrow3 TS. Bùi Tâm Trung

Chủ tịch Hội BVTN & MT Việt Nam.
Môi trường

No-person-img Arrow3 Bùi Đình Trung

Xí nghiệp Khe Tam, Công ty Than Hạ Long, Tổng Công ty Than Việt Nam.
Môi trường

No-person-img Arrow3 GS. TS. Nguyễn Viết Phổ

Trưởng ban Khoa học Hội BVTN & MT Việt Nam.
Môi trường

Arrow2Xem tiếp