Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC TÔN THẤT TÙNG
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Danh sách cá nhân đạt giải
No-person-img Arrow3 GS. Ngô Gia Hy

Ðại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh.
Khoa học Tôn Thất Tùng

No-person-img Arrow3 GS. Nguyễn Quang Long

Ðại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh.
Khoa học Tôn Thất Tùng

No-person-img Arrow3 GS. Phạm Biểu Tâm

Ðại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh.
Khoa học Tôn Thất Tùng

No-person-img Arrow3 GS. Tôn Ðức Lang

Bệnh viện hữu nghị Việt Ðức, Hà Nội.
Khoa học Tôn Thất Tùng

No-person-img Arrow3 GS. Trần Văn Sáng

Ðại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh.
Khoa học Tôn Thất Tùng

No-person-img Arrow3 GS.TS. Nguyễn Đình Hối

Ðại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh.
Khoa học Tôn Thất Tùng

Arrow2Xem tiếp