Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Danh sách cá nhân đạt giải
No-person-img Arrow3 Tác giả Ma Ngọc Dung (NXBKHXH năm 2004)

Sách “Nhà sàn truyền thống của người Tày ở Đông bắc Việt Nam”.
Giải thưởng Dân tộc học năm 2005

No-person-img Arrow3 Tác giả Mạc Đường (NXBKHXH năm 2004)

Sách “Nghèo đô thị và cuộc chiến chống đói nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh”.
Giải thưởng Dân tộc học năm 2005

No-person-img Arrow3 Tác giả Nguyễn Xuân Hồng (Sở Văn hóa-Thông tin Quảng Nam năm 2004)

Sách “Phong tục – Tập quán – Lễ hội Quảng Nam”.
Giải thưởng Dân tộc học năm 2005

No-person-img Arrow3 Tác giả Phan Hữu Dật (NXB Chính trị Quốc gia năm 2004)

Sách “Góp phần nghiên cứu dân tộc học Việt Nam”.
Giải thưởng Dân tộc học năm 2005

No-person-img Arrow3 Tác giả Vương Xuân Tình (NXBKHXH năm 2004)

Sách “Tập quán ăn uống của người Việt vùng Kinh Bắc”.
Giải thưởng Dân tộc học năm 2005

Arrow2Xem tiếp