Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG CÚP VÀNG “DOANH NHÂN TÂM TÀI”
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Danh sách cá nhân đạt giải
No-person-img Arrow3 Bác Sĩ Vũ Thị Tư Hằng

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng.
Doanh nhân Tâm Tài

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Hà Sỹ Đồng

Giám đốc Lâm trường Bến Hải Quảng Trị.
Doanh nhân Tâm Tài

Nguyenthanhchau Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Thành Châu

Giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai.
Doanh nhân Tâm Tài

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Phạm Ánh Dương

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa và Bao bì An Phát.
Doanh nhân Tâm Tài

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Đại tá Nguyễn Đăng Nghiêm

Tổng giám đốc Công ty Tân cảng Sài Gòn - QC. Hải quân, Bộ quốc phòng.
Doanh nhân Tâm Tài

Do-trung-hoa Arrow3 Doanh nhân Đỗ Trung Hoà

Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hòa Hợp.
Doanh nhân Tâm Tài

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Cao Xuân Đạm

Tổng giám đốc Công ty CP Giống gia cầm Lương Mỹ.
Doanh nhân Tâm Tài

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Lê Văn Dũng

Giám đốc Công ty Thiện Xuân - Thanh Hóa.
Doanh nhân Tâm Tài

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Lê Văn Kiểm

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành.
Doanh nhân Tâm Tài

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Mai Văn Bản

Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn.
Doanh nhân Tâm Tài

Nguyenanngocchau Arrow3 Doanh nhân Nguyễn An Ngọc Châu

Giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam - CN Đồng Nai.
Doanh nhân Tâm Tài

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Đức Lạc

Giám đốc Nhà Hàng Hải Phương.
Doanh nhân Tâm Tài

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Bá Tòng

Giám đốc Công ty Cao su Lộc Ninh.
Doanh nhân Tâm Tài

Nguyen-huu-khai Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Hữu Khai

Tổng giám đốc Tập đoàn Y Dược Bảo Long.
Doanh nhân Tâm Tài

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Thị Cải

Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại Thái Hưng.
Doanh nhân Tâm Tài

Nguyentiendung Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Tiến Dũng

Tổng giám đốc Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn.
Doanh nhân Tâm Tài

Pham-thi-dieu-hien Arrow3 Doanh nhân Phạm Thị Diệu Hiền

Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Bình An.
Doanh nhân Tâm Tài

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Quách Văn Đức

Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Tín Nghĩa.
Doanh nhân Tâm Tài

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Tạ Văn Quả

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Thành Quả.
Doanh nhân Tâm Tài

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Trần Thị Việt Thu

Tổng giám đốc Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Gia Định.
Doanh nhân Tâm Tài

No-person-img Arrow3 Doanh nhân, Đại tá Nguyễn Đức Thuận

Giám đốc Công ty Vật tư Công nghiệp Quốc phòng – Bộ quốc phòng.
Doanh nhân Tâm Tài

No-person-img Arrow3 Doanh nhân, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp

Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư Xây lắp và TM 36 – Bộ quốc phòng.
Doanh nhân Tâm Tài

Duong-chi-dung Arrow3 Doanh nhân Dương Chí Dũng

Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam.
Doanh nhân Tâm Tài

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Thái Quốc Hiệp

Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Dịch vụ KT Dầu Khí.
Doanh nhân Tâm Tài

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Trần Thái Đo

Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Á Đông Silk.
Doanh nhân Tâm Tài

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Akbar md thay oob

Tổng giám đốc Công ty LD Nhựa và Hóa chất Phú Mỹ.
Doanh nhân Tâm Tài

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Ông Lê Minh Tấn

Tổng giám đốc Công ty Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định.
Doanh nhân Tâm Tài

Ledinhtu Arrow3 Doanh nhân Đại tá Lê Đình Tứ

Chủ tịch HĐQT Công ty Hợp tác Kinh tế - Quân khu 4.
Doanh nhân Tâm Tài

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Đại tá Phan Duy Thường

Giám đốc Nhà máy Cơ khí Chính xác 11 – Bộ quốc phòng.
Doanh nhân Tâm Tài

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Đại tá Vương Đình Dung

Giám đốc Công ty Xăng dầu Quân Đội - TC. Hậu cần, Bộ quốc phòng.
Doanh nhân Tâm Tài

Page_arrowTrang  1 . 2 . 3 . 4 Arrow1Quay lại