Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG CÚP VÀNG “DOANH NHÂN TÂM TÀI”
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Danh sách tổ chức đạt giải
Arrow1 Danh sách cá nhân đạt giải
No-person-img Arrow3 Bác Sĩ Vũ Thị Tư Hằng

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng.
Doanh nhân Tâm Tài

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Hà Sỹ Đồng

Giám đốc Lâm trường Bến Hải Quảng Trị.
Doanh nhân Tâm Tài

Nguyenthanhchau Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Thành Châu

Giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai.
Doanh nhân Tâm Tài

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Phạm Ánh Dương

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa và Bao bì An Phát.
Doanh nhân Tâm Tài

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Đại tá Nguyễn Đăng Nghiêm

Tổng giám đốc Công ty Tân cảng Sài Gòn - QC. Hải quân, Bộ quốc phòng.
Doanh nhân Tâm Tài

Do-trung-hoa Arrow3 Doanh nhân Đỗ Trung Hoà

Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hòa Hợp.
Doanh nhân Tâm Tài

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Cao Xuân Đạm

Tổng giám đốc Công ty CP Giống gia cầm Lương Mỹ.
Doanh nhân Tâm Tài

Arrow2Xem tiếp