Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Giaithuongcongnghethongtin GIẢI THƯỞNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Nhóm giải thưởng lĩnh vực dịch vụ đào tạo nhân lực CNTT:
No-logo Arrow3 Đại học FPT

Giải Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đào tạo nhân lực CNTT xuất sắc nhất (dịch vụ đào tạo phi chính quy)
Giải Doanh nghiệp đào tạo nhiều nhân lực CNTT nhất (dịch vụ đào tạo phi chính quy) năm 2008.

No-logo Arrow3 Công ty TNHH Công nghệ Thông tin Hanoi CTT

Giải Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đào tạo nhân lực CNTT đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất năm 2008.

Arrow1Quay lại