Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Giaithuongcongnghethongtin GIẢI THƯỞNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Nhóm giải thưởng lĩnh vực công nghiệp CNTT:
No-logo Arrow3 Công ty Đầu tư và Phát triển CNTT (VTC Intecom)

Giải Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung số xuất sắc nhất
Giải Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung số đạt doanh thu cao nhất năm 2008.

No-logo Arrow3 Công ty Cổ phần Phần mềm FPT (FPT Software)

Giải Doanh nghiệp phần mềm xuất sắc nhất
Giải Doanh nghiệp phần mềm đạt doanh thu cao nhất
Giải Doanh nghiệp phần mềm có quy trình quản lý chất lượng tốt nhất năm 2008.

No-logo Arrow3 Công ty Giải pháp Phần mềm CMC (CMCSoft)

Giải Doanh nghiệp phần mềm đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất năm 2008

No-logo Arrow3 Công ty TNHH Digi-Texx

Giải Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung số đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất năm 2008.

No-logo Arrow3 Công ty TNHH Máy tính CMS

Giải Doanh nghiệp máy tính thương hiệu Việt Nam xuất sắc nhất năm 2008.

Arrow1Quay lại