Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG "BÔNG LÚA VÀNG”- VAPCF
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Danh sách Nhà quản lý Qũy Tín dụng nhân dân tiêu biểu
No-logo Arrow3 Ông Đặng Công Linh

Giám đốc QTDTW Chi nhánh tỉnh Nghệ An, Tỉnh Nghệ An
Nhà quản lý QTDND tiêu biểu năm 2007

No-logo Arrow3 Ông Đặng Hoàng Ngọ

Giám đốc QTDTW Chi nhánh tỉnh Kiên Giang, Tỉnh Kiên Giang
Nhà quản lý QTDND tiêu biểu năm 2007

No-logo Arrow3 Ông Bùi Đình Định

Giám đốc QTDND Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Nhà quản lý QTDND tiêu biểu năm 2007

No-logo Arrow3 Ông Bùi Văn Hấu

Giám đốc QTDND Tân Duy Đông, TP Hồ Chí Minh
Nhà quản lý QTDND tiêu biểu năm 2007

No-logo Arrow3 Ông Lại Năng Thùy

Giám đốc QTDND Lộc Sơn, Tỉnh Lâm Đồng
Nhà quản lý QTDND tiêu biểu năm 2007

No-logo Arrow3 Ông Lê Viết Đang

Giám đốc QTDND Vũ Vinh, Tỉnh Thái Bình
Nhà quản lý QTDND tiêu biểu năm 2007

No-logo Arrow3 Ông Nguyễn Tiến Huấn

Giám đốc QTDND Quang Trung, Tỉnh Hà Tây
Nhà quản lý QTDND tiêu biểu năm 2007

No-logo Arrow3 Ông Nguyễn Văn Hoạt

Giám đốc QTDND Đa Tốn, TP. Hà Nội
Nhà quản lý QTDND tiêu biểu năm 2007

No-logo Arrow3 Ông Nguyễn Xuân Thủy

Giám đốc QTDTW Chi nhánh tỉnh Hà Tây, Tỉnh Hà Tây
Nhà quản lý QTDND tiêu biểu năm 2007

No-logo Arrow3 Ông Trần Đình Thọ

Giám đốc QTDND Vân Diên, Tỉnh Nghệ An
Nhà quản lý QTDND tiêu biểu năm 2007

No-logo Arrow3 Ông Trần Quốc Bình

Giám đốc QTDTW Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ
Nhà quản lý QTDND tiêu biểu năm 2007

No-logo Arrow3 Ông Trần Văn Quỳnh

Giám đốc QTDND Chí Minh, Tỉnh Hải Dương
Nhà quản lý QTDND tiêu biểu năm 2007

No-logo Arrow3 Ông Võ Văn Đắc

Chủ tịch HĐQT QTDND Nhân Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Nhà quản lý QTDND tiêu biểu năm 2007

No-logo Arrow3 Ông Võ Văn Của

Giám đốc QTDND Nhà Bàng, Tỉnh An Giang
Nhà quản lý QTDND tiêu biểu năm 2007

No-logo Arrow3 Bà Phạm Thị Lệ Hoa

Giám đốc QTDND Thị trấn Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang
Nhà quản lý QTDND tiêu biểu năm 2007

Arrow1Quay lại