Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Logo GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VÌ SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Năm trao giải
2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019    Tất cả
Lọc theo nhiều năm trao giải
Arrow1 Giải B
No-logo Arrow3 40 năm thực hiện di chúc Bác Hồ

Tác giả Nguyễn Mạnh Thắng đăng báo Đại Đoàn Kết.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2009.

No-logo Arrow3 “Công dân đỏ” ở miền Tây xứ nghệ

Tác giả Đơn Thương đăng Báo Đại Đoàn Kết.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2009.

No-logo Arrow3 Đất thiêng trong lòng một gia tộc

Tác giả Kiều Hoanh - Đài PTTH Quảng Ngãi.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2009.

No-logo Arrow3 Gác thờ Bác Hồ giữa sông Tiền

Tác giả Kỳ Quan đăng Báo Lao Động.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2009.

No-logo Arrow3 Học và làm theo Bác để lòng thêm trong sáng

Tác giả Mai Hồng VOV1- Đài Tiếng nói Việt Nam.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2009.

No-logo Arrow3 Làng mới Tân Pun

Tác giả Đình Giáo – Lê Tú, Đài PTTH Quảng Trị.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2009.

No-logo Arrow3 Một chuyện tình hiếm thấy giữa đời nay

Tác giả Minh Nguyệt đăng Báo Vietnamnet.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2009.

No-logo Arrow3 Một trang sử vẻ vang, người Việt Nam dùng hàng Việt Nam

Tác giả Thái Duy đăng Báo Đại Đoàn Kết.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2009.

No-logo Arrow3 Những cánh bèo trôi

Tác giả Kim Thanh đăng Báo Tiếng nói Việt Nam.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2009.

No-logo Arrow3 Phóng sự ảnh: Nỗi đau ở Khên Lền

Tác giả Nguyễn Minh Trường, Báo Quân đội nhân dân.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2009.

Arrow1Quay lại