Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Logo GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VÌ SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Năm trao giải
2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019    Tất cả
Lọc theo nhiều năm trao giải
Arrow1 Giải B
No-logo Arrow3 Nhóm ảnh: Bộ đội giúp dân vùng lũ Nghệ An.

Tác giả Nguyễn Minh Tường, Báo Quân đội nhân dân.
Giải B Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2008.

Maibuuminh Arrow3 Tác phẩm An Giang chinh phục lũ, đăng Báo Văn nghệ.

Tác giả: Nhà báo Mai Bửu Minh.
Giải B Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2008.

No-logo Arrow3 Tác phẩm Bí thư huyện uỷ Triệu Tài Vinh, đăng Báo Thanh Niên.

Tác giả Thiếu Gia.
Giải B Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2008.

No-logo Arrow3 Tác phẩm Cao nguyên đá nặng tình quân dân, đăng Báo Nhân Dân.

Tác giả Hoàng Nghiệp.
Giải B Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2008.

No-logo Arrow3 Tác phẩm Công nghiệp hoá - phá "tam nông", đăng Báo Lao động xã hội.

Tác giả Nguyễn Thanh Phúc.
Giải B Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2008.

No-logo Arrow3 Tác phẩm Nghiêng mình nhớ quê hương

Tác giả Phi Hà, Ban Đối ngoại Đài Tiếng nói Việt Nam.
Giải B Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2008.

No-logo Arrow3 Tác phẩm Những gương mặt đời thường

Tác giả Hồng Khanh, Đài PTTH Phú Thọ.
Giải B Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2008.

No-logo Arrow3 Tác phẩm Sưởi ấm những trái tim, Đài PTTH Thanh Hoá.

Tác giả Nguyễn Thảo Chi.
Giải B Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2008.

No-logo Arrow3 Tác phẩm Vua liều sông Mã.

Tác giả Nguyễn Thanh Phương, Đài PTTH Thanh Hoá.
Giải B Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2008.

No-logo Arrow3 Tác phẩm Xoá nhà tạm dột nát, giải pháp xoá nghèo bền vững

Tác giả Cảnh Mạnh - Trần Đức.
Giải B Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2008.

Arrow1Quay lại