Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Logo GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VÌ SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Năm trao giải
2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019    Tất cả
Lọc theo nhiều năm trao giải
Arrow1 Giải B
No-logo Arrow3 Tác phẩm “Tìm hiểu về chiến lược đại đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh”

Tác giả Hà Văn Thịnh, đăng Tạp chí Cộng sản.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Chùm bài “Sự thật về những việc làm sai trái của ông Quảng Độ”

Tác giả Hồng Lĩnh - Đăng Trường, đăng báo Công an nhân dân.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm "Nhạc trưởng" của buôn làng

Tác giả Anh Tuấn - Thành Hân, Đài PT - TH Quảng Ngãi.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Ông chủ trang trại tuổi 20”

Tác giả Thu Hà, đăng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Ông lão 27 năm vần đá vá đường”

Tác giả Bằng Vân, đăng báo Thanh Niên.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Đương đầu với đại cuồng phong”

Tác giả Ngô Mỹ - Thông tấn xã Việt Nam, đăng báo Quân đội Nhân dân, Hà Nội mới, Lao động.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Chỉ vỡ một lời hứa”

Tác giả Thu Lương - Đài Tiếng nói Việt Nam.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Khuyến tự học nhưng bất khuyến kết quả tự học”

Tác giả Trường Giang, đăng Tạp Chí Trí tuệ.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Na Hai, những "bông mai" rỉ máu”

Tác giả Thu Loan, đăng báo Nhà báo và Công luận.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Niềm vui sau những giọt nước mắt”

Tác giả Nguyễn Thanh Phương, Đài PT - TH Thanh Hóa.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Phản biện xã hội - phương thuốc chữa trị căn bệnh duy ý chí”

Tác giả Lê Đức Tiết, đăng Tạp chí Mặt trận.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Sức chiến đấu của đoàn thể trẻ”

Tác giả Minh Huệ - Doãn Chiêu, đăng báo Cựu chiến binh.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Tháng 7, về với Trường Sơn”

Tác giả Cẩm Thuý, đăng báo Đại đoàn kết.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Thiêng liêng hai tiếng đạo đời”

Tác giả Nguyễn Khắc Quang - Đài PT - TH Gia Lai.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm Lập "đài ta" trong vòng vây.. "đài địch"

Tác giả Chí Dũng, đăng báo Đại đoàn kết.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

Arrow1Quay lại