Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Logo GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VÌ SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Năm trao giải
2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019    Tất cả
Lọc theo nhiều năm trao giải
Arrow1 Giải B
No-logo Arrow3 Tác phẩm “Chuyện bà Thức làm việc thiện”

Tác giả Thanh Tâm - Ban dân tộc, Đài Tiếng nói Việt Nam.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2006.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Dân vận khéo việc gì cũng thành công”

Tác giả Quốc Khánh - VTV 5 Đài Truyền hình Việt Nam.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2006.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Dưới chế độ mới, công giáo Việt Nam đã thăng tiến cả về lượng và chất”

Tác giả Nguyễn Tấn Khóa, đăng Tạp chí Mặt trận.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2006.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Hợp xướng cồng chiêng”

Tác giả Khắc Dũng – Nguyễn Thịnh, đăng Người làm báo Lâm Đồng.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2006.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Tây Nguyên vùng đất hoa lửa”

Tác giả Xuân Hoài, đăng báo Gia đình & xã hội.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2006.

Arrow1Quay lại