Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Logo GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VÌ SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Năm trao giải
2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019    Tất cả
Lọc theo nhiều năm trao giải
Arrow1 Giải B
No-logo Arrow3 Tác phẩm "Chùa Liên Hoa không đốt vàng mã để làm từ thiện xã hội"

Tác giả Ngô Thành Sang - Đài tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2003.

No-logo Arrow3 Tác phẩm "Khun Há mùa xuân lại trở về"

Tác giả Chuyên Nghiệp và Thanh Hà - Sở VHTT Lai Châu, phát trên Đài PTTH Lai Châu.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2003.

No-logo Arrow3 Tác phẩm "Một người công giáo bắc cầu trên sông Gianh"

Tác giả Nguyễn Quốc Việt - Báo Quân đội nhân dân.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2003.

No-logo Arrow3 Tác phẩm "Một sự áp đặt vụ lý và sống sượng"

Tác giả Kim Anh - Báo Nhân dân.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2003.

No-logo Arrow3 Tác phẩm "Một tấm lòng Việt Kiều luôn hướng về Tổ quốc"

Tác giả Tuấn Anh - Nguyệt san Công tác Mặt trận, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đăng trên báo điện tử Vietnamnet.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2003.

Arrow1Quay lại