Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Logo GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VÌ SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Năm trao giải
2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019    Tất cả
Lọc theo nhiều năm trao giải
Arrow1 Giải A
No-logo Arrow3 Phóng sự ảnh: Học sinh khiếm thính học hát Quốc ca

Tác giả: Nguyễn Hoài Phong - Báo Tuổi trẻ TP.Hồ Chí Minh

Giải A Báo chí Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2016

No-logo Arrow3 Tác phẩm" Giải quyết chế độ cho thanh niên xung phong"

Tác giả Nguyễn Hồng Loan - Văn Hồng Nhung; Tạp chí Nhân Quyền

Giải A Báo chí Đại Đoàn kết dân tộc năm 2016

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Đi lên cùng đất nước

Tác giả: VTV5: Đài truyền hình Việt Nam

Giải A Báo chí Đại đoàn kết dân tộc năm 2016

Anhtuan-pic Arrow3 Tác phẩm: Huỳnh Thúc Kháng - Người đóng góp tich cực vào sự nghiệp củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh - Báo điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Giải A Báo chí Đại đoàn kết dân tộc năm 2016

 

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời đại ngày nay

Tác giả: Mai Hồng, Lê Thu, Mỹ Hà - VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam

Giải A Báo chí Đại đoàn kết dân tộc năm 2016

 

Arrow1Quay lại