Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Logo GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VÌ SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Năm trao giải
2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019    Tất cả
Lọc theo nhiều năm trao giải
Arrow1 Giải A
No-logo Arrow3 Tác phẩm "Nhân danh ai?"

Tác giả H'linh Niê - đăng tạp chí Chư Yang Sin, Hội Văn học nghệ thuật Đắk Lắk và báo Lao Động, báo Nhân dân. Giải A Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2004.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Chuyện kể về người du kích Năm A Cho”

Tác giả Trần Đăng Khoa - Đài phát thanh truyền hình Khánh Hòa.
Giải A Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2004.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Nối vòng tay lớn”

Tác giả Ban Thể thao giải trí, thông tin kinh tế Đài truyền hình Việt Nam.
Giải A Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2004.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Người gieo chữ giữa đại ngàn”

Tác giả Việt Yên, đăng báo Đại đoàn kết.
Giải A Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2004.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Xuất khẩu rác lấy đô la”

Tác giả Đình Hưng - Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai.
Giải A Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2004.

Arrow1Quay lại