Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Logo GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VÌ SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Năm trao giải
2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019    Tất cả
Lọc theo nhiều năm trao giải
Arrow1 Giải A
No-logo Arrow3 Tác phẩm “Tôi đã được Bác Hồ dạy dỗ trong kháng chiến chống Pháp”

Tác giả Linh Nga Niê Kdam - Ban Mê Thuột - Đắk Lăk, đăng nguyệt san thông tin Công tác Mặt trận.
Giải A Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Giải B
No-logo Arrow3 Tác phẩm “Tìm hiểu về chiến lược đại đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh”

Tác giả Hà Văn Thịnh, đăng Tạp chí Cộng sản.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Chùm bài “Sự thật về những việc làm sai trái của ông Quảng Độ”

Tác giả Hồng Lĩnh - Đăng Trường, đăng báo Công an nhân dân.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm "Nhạc trưởng" của buôn làng

Tác giả Anh Tuấn - Thành Hân, Đài PT - TH Quảng Ngãi.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Ông chủ trang trại tuổi 20”

Tác giả Thu Hà, đăng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Ông lão 27 năm vần đá vá đường”

Tác giả Bằng Vân, đăng báo Thanh Niên.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Đương đầu với đại cuồng phong”

Tác giả Ngô Mỹ - Thông tấn xã Việt Nam, đăng báo Quân đội Nhân dân, Hà Nội mới, Lao động.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Chỉ vỡ một lời hứa”

Tác giả Thu Lương - Đài Tiếng nói Việt Nam.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Khuyến tự học nhưng bất khuyến kết quả tự học”

Tác giả Trường Giang, đăng Tạp Chí Trí tuệ.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Na Hai, những "bông mai" rỉ máu”

Tác giả Thu Loan, đăng báo Nhà báo và Công luận.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Niềm vui sau những giọt nước mắt”

Tác giả Nguyễn Thanh Phương, Đài PT - TH Thanh Hóa.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Giải C
No-logo Arrow3 Tác phẩm "Vượt biên" cứu người

Tác giả Việt Yên, đăng báo Đại đoàn kết.
Giải C Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Ông Sáu Đầy và hợp tác xã hạnh phúc”

Tác giả Nguyễn Tấn Lực, đăng báo Trà Vinh.
Giải C Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Cử tri cả nước đã đi bầu Quốc hội”

Tác giả nhóm PV thời sự Báo Việt Nam nét.
Giải C Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Công tác dân vận trong giải quyết "điểm phức tạp" - Bài học kinh nghiệm 8-4”

Giải C Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Dũng cảm chống lệnh cấp trên bảo vệ tiền tỷ của nhà nước”

Tác giả Đình Hưng - Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai.
Giải C Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Hạnh phúc không tật nguyền”

Tác giả Đỗ Quang - Tuấn Hoàng, đăng báo Sài Gòn giải phóng.
Giải C Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Khu di tích Bác Hồ ở Thái Lan - Một tượng đài thân thiện của nhân dân hai nước”

Tác giả Trần Thu Hằng, đăng báo Phụ Nữ Thủ đô.
Giải C Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Mái ấm tặng người nghèo”

Tác giả Hải Yến, đăng báo Bắc Giang.
Giải C Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2006 ở Quảng Nam”

Tác giả Vũ Khắc Trọng và Ban Biên tập Thông tin Công tác Mặt trận Quảng Nam.
Giải C Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Người lính và vạn trang sách viết tay về Bác Hồ”

Tác giả Tân Linh, đăng Báo văn hoá.
Giải C Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Giải khuyến khích
No-logo Arrow3 Chùm bài “Cổ phần hoá bệnh viện Bình Dân”

Tác giả Tùng Quang - Thanh Tùng, đăng báo Báo Đại đoàn kết.
Giải khuyến khích Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Chùm bài “Công an nhân dân học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Tác giả Anh Hiếu, đăng Báo Công an nhân dân.
Giải khuyến khích Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Chùm tin, bài tuyên truyền đấu tranh chống các thế lực phản động phá hoại an ninh trật tự

Tác giả Thiện Thuật, Hồng Quân, Quang Vũ - Thông tấn xã Việt Nam.
Giải khuyến khích Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm "Made in Xuân Hùng" giấc mơ vươn khơi

Tác giả Thanh Phúc, đăng báo Lao động xã hội.
Giải khuyến khích Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm "Xin đừng gọi chúng tôi là người ngoại quốc"

Tác giả Phạm Tân, đăng Báo Văn hoá.
Giải khuyến khích Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Ở thôn văn hoá An Hoà”

Tác giả Mai Hạ, đăng báo Quảng Ngãi.
Giải khuyến khích Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Được mất của làng”

Tác giả Nguyễn Uyển, đăng Báo Văn Nghệ.
Giải khuyến khích Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Đi săn cọp dữ ở Sơn La”

Tác giả Hàn Viết Hoan, đăng báo Hải Quan.
Giải khuyến khích Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Bền chặt những dũng họ”

Tác giả Phạm Văn An - Đài Tiếng núi Việt Nam.
Giải khuyến khích Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Bức thư ngỏ, gửi Quý ngài nghị sĩ Hoa Kỳ”

Tác giả Lê Phong - Báo Đại đoàn kết.
Giải khuyến khích Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007.

Arrow2Xem tiếp