Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Logo GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VÌ SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Năm trao giải
2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019    Tất cả
Lọc theo nhiều năm trao giải
Arrow1 Giải A
No-logo Arrow3 Tác phẩm "Kết hợp chế độ tập trung dân chủ trong Đảng với chế độ hiệp thương dân chủ trong tổ chức Mặt trận".

Tác giả Hoàng Chí Bảo - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đăng trên tạp chí Mặt trận.
Giải A Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2003.

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Giải B
No-logo Arrow3 Tác phẩm "Chùa Liên Hoa không đốt vàng mã để làm từ thiện xã hội"

Tác giả Ngô Thành Sang - Đài tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2003.

No-logo Arrow3 Tác phẩm "Khun Há mùa xuân lại trở về"

Tác giả Chuyên Nghiệp và Thanh Hà - Sở VHTT Lai Châu, phát trên Đài PTTH Lai Châu.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2003.

No-logo Arrow3 Tác phẩm "Một người công giáo bắc cầu trên sông Gianh"

Tác giả Nguyễn Quốc Việt - Báo Quân đội nhân dân.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2003.

No-logo Arrow3 Tác phẩm "Một sự áp đặt vụ lý và sống sượng"

Tác giả Kim Anh - Báo Nhân dân.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2003.

No-logo Arrow3 Tác phẩm "Một tấm lòng Việt Kiều luôn hướng về Tổ quốc"

Tác giả Tuấn Anh - Nguyệt san Công tác Mặt trận, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đăng trên báo điện tử Vietnamnet.
Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2003.

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Giải C
No-logo Arrow3 Tác phẩm "Ai làm công tác Mặt trận"

Tác giả Đỗ Phượng, đăng trên Báo Đại đoàn kết.
Giải C Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2003.

No-logo Arrow3 Tác phẩm "Đồng Thuận xã hội và tinh thần khoan dung Hồ Chí Minh"

Tác giả Song Thành - Học viện CTQG HCM, đăng trên Tạp chí Mặt trận.
Giải C Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2003.

No-logo Arrow3 Tác phẩm "Động lực phát triển của cách mạng nước ta"

Tác giả Nhị Lê - Tạp chí Cộng sản.
Giải C Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2003.

No-logo Arrow3 Tác phẩm "Câu chuyện với người xa quê"

Tác giả Hoa Hạ - Chương trình Việt Kiều - Đài tiếng nói Việt Nam.
Giải C Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2003.

No-logo Arrow3 Tác phẩm "Nữ anh hùng làng Ma Lai núi Chư Gông"

Tác giả Ngọc Tấn - Báo Gia Lai.
Giải C Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2003.

No-logo Arrow3 Tác phẩm "Quỹ người nghèo niềm tin của người nghèo"

Tác giả Quốc Huy, quay phim Đình Long - VTV4 - Truyền hình Việt Nam.
Giải C Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2003.

No-logo Arrow3 Tác phẩm "Toune'h Den trở về nẻo sáng"

Tác giả Bùi Phương Hạ - Báo Dân tộc & phát triển.
Giải C Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2003.

No-logo Arrow3 Tác phẩm "Trên đỉnh Pù Cú"

Tác giả Hàn Viết Hoan- Báo Biên Phòng.
Giải C Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2003.

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Giải khuyến khích
No-logo Arrow3 Tác phẩm "Bà ma chai"

Tác giả Bảo Trung, Đức Tuấn - Báo Quân đội Nhân dân.
Giải khuyến khích Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2003.

No-logo Arrow3 Tác phẩm "Chống âm mưu lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân"

Tác giả Đông Hoài - Ban Chuyên đề, Đài Truyền hình Việt Nam.
Giải khuyến khích Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2003.

No-logo Arrow3 Tác phẩm "Chống hẹp hòi để đại đoàn kết toàn dân"

Tác giả Thái Duy - Báo Đại đoàn kết.
Giải khuyến khích Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2003.

No-logo Arrow3 Tác phẩm "Chúng ta là anh em bè bạn"

Tác giả Song Hà - Báo Nhân dân.
Giải khuyến khích Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2003.

No-logo Arrow3 Tác phẩm "Chuyện về ông lão làm đường ở Tân Phú"

Tác giả Phong Vũ, Báo Đồng Nai.
Giải khuyến khích Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2003.

No-logo Arrow3 Tác phẩm "Chuyện về những già làng"

Tác giả Phượng Thành - Báo Cần Thơ.
Giải khuyến khích Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2003.

No-logo Arrow3 Tác phẩm "Ghi nhận ở Thái Bình"

Tác giả Hà Ngọc Thọ - Báo Người Công giáo Việt Nam.
Giải khuyến khích Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2003.

No-logo Arrow3 Tác phẩm "Giải quyết vấn đề tôn giáo, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, yêu cầu cơ bản của sức mạnh bảo vệ Tổ quốc hiện nay"

Tác giả Nguyễn Mạnh Hưởng - Tạp chí Nghệ thuật quân sự.
Giải khuyến khích Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2003.

No-logo Arrow3 Tác phẩm "Một góc đời trong đạo"

Tác giả Nguyên Thuỷ - Báo Thanh Niên.
Giải khuyến khích Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2003.

No-logo Arrow3 Tác phẩm "Một nguồn nội lực của đất nước"

Tác giả Nguyễn Văn Phẩm - Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài, đăng Báo Nhân dân.
Giải khuyến khích Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2003.

Arrow2Xem tiếp