Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Logo2010 GIẢI GOLF VÌ TRẺ EM VIỆT NAM
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Danh sách cá nhân đạt giải
No-person-img Arrow3 Ông Đinh Nho Hùng

Giải nhì Bảng B- Swing for the kids 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Đoàn Thanh Giang

Giải Cú đánh gần hố golf nhất: hố 17- Swing for the kids 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Hoàng Mạnh Khánh

Giải Cú đánh xa nhất đối với nam:hố 15- Swing for the kids 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Anh Tuấn

Giải nhất Bảng B- Swing for the kids 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Công Lâm

Giải nhì Bảng A; Giải Cú đánh gần hố golf nhất: hố 12- Swing for the kids 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Quang Hùng

Giải ba Bảng callaway- Swing for the kids 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Sỹ Hiệp

Giải Cú đánh gần hố golf nhất: hố 8- Swing for the kids 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Văn Hoan

Giải nhất Bảng callaway- Swing for the kids 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Nguyễn Văn Niên

Giải nhì Bảng callaway- Swing for the kids 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Phạm Văn Minh

Giải ba Bảng A- Swing for the kids 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Trịnh Đức Minh

Giải ba Bảng B- Swing for the kids 2008.

No-person-img Arrow3 Ông Vũ Anh Mạnh

Giải Cú đánh gần hố golf nhất: hố 2- Swing for the kids 2008.

No-person-img Arrow3 Đoàn Châu Giang

Giải nhất Bảng A- Swing for the kids 2008.

No-person-img Arrow3 Bà Magaret Hồng

Giải Cú đánh gần đường trung tâm nhất: hố 10- Swing for the kids 2008.

No-person-img Arrow3 Bà Nguyễn Thi Yến

Giải nhất Bảng dành cho nữ- Swing for the kids 2008.

Arrow2Xem tiếp