Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Danh sách cá nhân đạt giải
No-person-img Arrow3 Công ty CP Tin học Khả Thi

Với Sản phẩm “Giải pháp HOMIS cho khách sạn/Resort”.
Giải khuyến khích và giải triển vọng Nhân tài Đất việt 2008 – SP đã ứng dụng trong thực tiễn.

No-person-img Arrow3 Nhóm Hai thế hệ

Với Sản phẩm “Phần mềm cờ toán Việt Nam”.
Giải khuyến khích và giải ấn tượng Nhân tài Đất việt 2008 – SP có tiềm năng ứng dụng.

No-person-img Arrow3 Nhóm LABlink

Với Sản phẩm “Hệ thống thông tin kết nối khoa xét nghiệm LABlink (Laboratory Ifomatinon System – LABlink)”.
Giải nhì Nhân tài Đất việt 2008 – SP đã ứng dụng trong thực tiễn.

No-person-img Arrow3 Nhóm MVSAT

Với Sản phẩm “Thiết bị bảo mật IP cho trạm vệ tinh mặt đất – MVSAT”.
Giải nhì Nhân tài Đất việt 2008 – SP có tiềm năng ứng dụng.

No-person-img Arrow3 Nhóm Nguyễn Văn Chúc

Với Sản phẩm “Hệ thống dẫn đường tích hợp INS và GPS phục vụ định vị, dẫn đường phương tiện chuyển động”.
Giải ba Nhân tài Đất việt 2008 – SP có tiềm năng ứng dụng.

No-person-img Arrow3 Nhóm Skydoor

Với Sản phẩm “Mạng thông tin du lịch giải trí Việt Nam và Thế giới http://www.skydoor.net ”.
Giải nhất Nhân tài Đất việt 2008 – SP có tiềm năng ứng dụng.

No-person-img Arrow3 Nhóm Trần Công Tường

Với Sản phẩm “SIRVINA.com - Trang Web cho phép người dùng tạo, quản lý và phân tích các khảo sát và bình bầu trực tuyến 1 cách chuyên nghiệp”.
Giải ba Nhân tài Đất việt 2008 – SP đã ứng dụng trong thực tiễn.

No-person-img Arrow3 Nhóm VLOS

Với Sản phẩm “Cộng đồng khoa học trực tuyến VLOS”.
Giải khuyến khích và giải sáng tạo Nhân tài Đất việt 2008 – SP đã ứng dụng trong thực tiễn.

No-person-img Arrow3 Tác giả Nguyễn Công Hùng

Với Sản phẩm website www.nghilucsong.net.
Giải Nghị lực Nhân tài Đất Việt năm 2008.

No-person-img Arrow3 Tác giả Nguyễn Hữu Bình

Với Sản phẩm “KillPorn, Giải pháp ngăn chặn websex dùng công nghệ nhận dạng ảnh số”.
Giải ba Nhân tài Đất việt 2008 – SP đã ứng dụng trong thực tiễn.

No-person-img Arrow3 Tác giả Nguyễn Xuân Thịnh

Với Sản phẩm “Hệ thống rút phiếu tự động PTP_IQS”
Giải khuyến khích và giải vì lợi ích cộng đồng Nhân tài Đất việt 2008 – SP đã ứng dụng trong thực tiễn.

No-person-img Arrow3 Tác giả Phạm Bá Hưng

Với Sản phẩm “Công thức và tính toán - Equatinon and Calculate”
Giải khuyến khích và giải vì sự nghiệp khuyến học Nhân tài Đất việt 2008 – SP có tiềm năng ứng dụng.

No-person-img Arrow3 Tác giả Lê Công nghiệp

Sản phẩm "Hạch toán bàn cắt" cho ngành may mặc Việt Nam (GARMENT SD 7.0).
Giải thưởng Nhiệt huyết nhân tài Nhân tài đất Việt năm 2007.

No-person-img Arrow3 Tác giả Nguyễn Linh

Sản phẩm "Chương trình soạn thảo trắc nghiệm 5.0 - Lino Program 5.0".
Giải ba Nhân tài đất Việt năm 2007- SP có tiềm năng ứng dụng.

No-person-img Arrow3 Tác giả Hoàng Ngọc Trung, Nguyễn Quang Thắng, Lê Thanh Lâm, Nguyễn Mạnh Trường, Nguyễn Minh Tuấn, Đỗ Bá Dân

Nhóm AI Việt Nam - Sản phẩm "Giải pháp học trực tuyến và thi trực tuyến ứng dụng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo".
Giải nhất Nhân tài đất Việt năm 2007 - SP đã ứng dụng trong thực tiễn.

Arrow2Xem tiếp