Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo CÚP VÀNG DOANH NHÂN VĂN HÓA
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Danh sách Cúp vàng doanh nhân văn hóa tiêu biểu
No-logo Arrow3 Doanh nhân Đại tá Nguyễn Đăng Nghiêm

Tổng giám đốc Công ty Tân Cảng Sài Gòn - Bộ Quốc Phòng
Giải thưởng Doanh nhân văn hóa tiêu biểu 2008

Dangthanhtam Arrow3 Doanh nhân Đặng Thành Tâm

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn
Giải thưởng Doanh nhân văn hóa tiêu biểu 2008

No-logo Arrow3 Doanh nhân Đỗ Thành Chung

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn INDEVCO
Giải thưởng Doanh nhân văn hóa tiêu biểu 2008

No-logo Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Nhật

Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh
Giải thưởng Doanh nhân văn hóa tiêu biểu 2008

Nguyenthilehong Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Thị Lệ Hồng

Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai
Giải thưởng Doanh nhân văn hóa tiêu biểu 2008

Nguyenthanhchau Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Thành Châu

Tổng giám đốc Tổng công ty Cao su Đồng Nai
Giải thưởng Doanh nhân văn hóa tiêu biểu 2008

Nguyentiendung Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Tiến Dũng

Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Giải thưởng Doanh nhân văn hóa tiêu biểu 2008

Phamthiloan Arrow3 Doanh nhân Phạm Thị Loan

Chủ tich HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thương mại Công nghiệp Việt Á
Giải thưởng Doanh nhân văn hóa tiêu biểu 2008

Thanducnam Arrow3 Doanh nhân Thân Đức Nam

Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5
Giải thưởng Doanh nhân văn hóa tiêu biểu 2008

No-logo Arrow3 Doanh nhân Trần Văn Cường

Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường
Giải thưởng Doanh nhân văn hóa tiêu biểu 2008

No-logo Arrow3 Doanh nhân Võ Sỹ Dởng

Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam
Giải thưởng Doanh nhân văn hóa tiêu biểu 2008

Arrow1Quay lại