Title_left GIẢI THƯỞNG TÔ CHỨC - HIỆP HỘI ĐỊA PHƯƠNG Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
GiaithuongsenvangDatlua GIẢI THƯỞNG SEN VÀNG ĐẤT LỤA
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Danh sách cá nhân đạt giải
No-person-img Arrow3 Doanh nhân Đặng Duy Việt

Phó giám đốc Công ty TNHH Sông Công - Hà Đông Yên Nghĩa - TP. Hà Đông - Hà Tây.
Giải thưởng Sen vàng đất lụa năm 2006

Do-trung-hoa Arrow3 Doanh nhân Đỗ Trung Hòa

Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hòa Hợp Đắc Sở - Hoài Đức - Hà Tây.
Giải thưởng Sen vàng đất lụa năm 2006

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Đào Hồng Sơn

Giám đốc Công ty CP Quang Trung Quang Trung - Hà Đông - Hà Tây.
Giải thưởng Sen vàng đất lụa năm 2006

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Bùi Anh Quân

Giám đốc Công ty TNHH TM Đối ngoại và SX Anh Quân Thanh Bình - Hà Đông - Hà Tây.
Giải thưởng Sen vàng đất lụa năm 2006

Lethuyhang Arrow3 Doanh nhân Lê Thúy Hằng

Phó TGĐ Tập đoàn Y Dược Bảo Long Cổ Đông - Sơn Tây - Hà Tây.
Giải thưởng Sen vàng đất lụa năm 2006

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Lê Xuân Thắng

Phó giám đốc Công ty CP Dược phẩm Hà Tây Quang Trung - Hà Đông - Hà Tây.
Giải thưởng Sen vàng đất lụa năm 2006

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Cảnh Dinh

Giám đốc Công ty Xây dựng Trường Giang Bình Yên - Thạch Thất - Hà Tây.
Giải thưởng Sen vàng đất lụa năm 2006

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Việt Tùng

Giám đốc Công ty TNHH Dệt Kim Phú Vĩnh Hưng La Phù - Hoài Đức - Hà Tây.
Giải thưởng Sen vàng đất lụa năm 2006

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Trương Thanh Nam

Giám đốc Công ty TNHH Ôtô Vạn Toàn Biên Giang - Hà Đông - Hà Tây.
Giải thưởng Sen vàng đất lụa năm 2006

Arrow2Xem tiếp