Title_left GIẢI THƯỞNG TÔ CHỨC - HIỆP HỘI ĐỊA PHƯƠNG Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VIẾT VỀ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Năm trao giải
2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021    Tất cả
Lọc theo nhiều năm trao giải
Arrow1 Giải thưởng Đặc biệt
No-logo Arrow3 Phòng biên tập Báo Bà Rịa – Vũng Tàu điện tử

Giải ĐB Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Loạt bài tuyên truyền về Lễ hội Festival Biển 2006, đăng trên Báo Bà Rịa – Vũng Tàu điện tử từ ngày 01-15/4/2006

Tác giả: Thế Hưng và nhóm phóng viên Vũng Tàu Chủ nhật, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử.
Giải ĐB Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2006.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Loạt bài viết về thương mại và du lịch trên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu Điện tử năm 2005

Nhóm tác giả Nguyễn Quang Đạt - Phạm Ngọc Hưng, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải ĐB Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2005.

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Giải thưởng Tập thể
No-logo Arrow3 Phòng Biên tập Kinh tế, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu

Giải Nhất TT Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Phòng Phát thanh, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh

Giải KK tập thể Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Phòng Truyền hình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Giải Nhì TT Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tập thể cán bộ phóng viên, biên tập viên Phòng Phát thanh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Giải Nhì TT Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2006.

No-logo Arrow3 Tập thể cán bộ phóng viên, biên tập viên Phòng Truyền hình, Đài Truyền hình - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Giải KK tập thể Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2006.

No-logo Arrow3 Tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Giải Nhất TT Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2006.

No-logo Arrow3 Tập thể cán bộ, phóng viên Báo Bà Rịa – Vũng Tàu

Giải Nhất TT Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2005.

No-logo Arrow3 Tập thể cán bộ, phóng viên Phòng Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Giải Nhì TT Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2005.

No-logo Arrow3 Tập thể cán bộ, phóng viên Phòng Truyền hình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Giải KK tập thể Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2005.

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Giải thưởng Tác giả - Giải A
No-logo Arrow3 Tác phẩm “Tiêu thụ nông sản – bài toán vẫn chưa có lời giải”

Nhóm tác giả Ngọc Duyên - Thành Khoa, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải A Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Vì sao khách quốc tế “chê” du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu”

Tác giả Hà Liên, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.
Giải A Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Xã hội hóa việc xây dựng chợ - giai đoạn chuyển đổi mô hình đầu tư”

Tác giả Phạm Thị Huệ, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu.
Giải A Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Loạt bài phóng sự 2 kỳ “Bao giờ Vũng Tàu có chợ khang trang, hiện đại”

Tác giả: Phúc Minh, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu.
Giải A Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2006.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự phát thanh “Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu - những điều ghi nhận”

Tác giả: Hà Liên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải A Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2006.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự truyền hình: “Âm vang của biển”

Tác giả: Nhóm tác giả Quỳnh Lê - Thanh Phong, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải A Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2006.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Loạt bài phóng sự điều tra (6bài) viết về dự án cải tạo bãi tắm Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu

Nhóm tác giả Thế Hưng - Mai Sim, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu.
Giải A Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2005.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự phát thanh “Vũng Tàu - Paradise thời gian không còn dài”

Tác giả Hà Liên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải A Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2005.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự truyền hình “Xây dựng thương hiệu - con đường còn lắm gian truân”

Nhóm tác giả Hải Tâm - Thế Hùng - Minh Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải A Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2005.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Nỗi buồn di tích: Bị…lãng quên”

Nhóm tác giả Mai Sim - Thảo Phương, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải A Báo chí VVTM - DL tỉnh BRVT năm 2004.

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Giải thưởng Tác giả - Giải B
No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Đưa lành nghề vào tour du lịch - Dễ mà khó”

Nhóm tác giả Hoàng Dung, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Vốn tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”

Nhóm tác giả Minh Sơn - Thế Hùng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Xây dựng hệ thống cảng du lịch - Không thể chậm hơn nữa”

Tác giả Vân Anh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Thu hút du khách bằng dịch vụ chất lượng cao”

Tác giả: Tuấn Tú, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2006.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự truyền hình “Du lịch sinh thái ở vườn Quốc gia Côn Đảo”

Tác giả: Nhóm tác giả Ngọc Duyên - Nguyễn Dùng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2006.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự truyền hình “Vai trò của công nghệ mã số mã vạch trong hoạt động thương mại”

Nhóm tác giả Minh Sơn - Thanh Phong - Thành Khoa, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2006.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự “Lĩnh vực xuất khẩu tiềm ẩn yếu tố thiếu ổn định”

Tác giả Phan Cao, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2005.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự phát thanh “Cáp treo mãi còn…treo”

Tác giả Vân Anh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2005.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự truyền hình “Thương mại điện tử ở Bà Rịa - Vũng Tàu”

Nhóm tác giả Minh Sơn - Thành Khoa, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2005.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Để du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu là điểm đến an toàn cho du khách”

Tác giả Huỳnh Liễu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2004.

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Giải thưởng Tác giả - Giải C
No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Doanh nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu sau một năm hội nhập”

Nhóm tác giả Minh Trung - Thành Cang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Những tồn tại ở Trung tâm Thương mại Châu Đức”

Tác giả Minh Yến, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Văn hóa lễ hội - Còn nhiều điều cần bàn”

Tác giả Minh Tâm, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải C Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự điều tra “Tôi thử ăn cơm lừa”

Tác giả: Thái Bình, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải C Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2006.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự phát thanh “Hệ lụy của việc xăng dầu tăng giá”

Tác giả: Ngọc Phúc, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2006.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự phát thanh “Khi nào Bãi Dâu trở thành địa chỉ Du lịch lý tưởng”

Tác giả: Kim Hoàng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2006.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự điều tra “Rối rắm thị trường nông dược”

Tác giả Huỳnh Liên, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu.
Giải C Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2005.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự phát thanh “Những doanh nghiệp - doanh nhân giỏi”

Tác giả Lưu Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2005.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự truyền hình “Vũng Tàu trong tôi”

Nhóm tác giả Quỳnh Lê - Thanh Phong, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2005.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Hoạt động xúc tiến thương mại: Việc cần nổi vẫn…đang chìm”

Tác giả Nguyễn Quang, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu.
Giải C Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2004.

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Giải thưởng Tác giả - Giải Khuyến khích
No-logo Arrow3 3. Tác phẩm: “Ngành du lịch huyện Xuyên Mộc không “móc” được hầu bao của du khách – Vì sao ?”

Tác giả Bùi Văn Cảnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải KK Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Nhóm tác phẩm: “Hành trình trên sông nước Long Sơn” và “Medicoast – du lịch kết hợp điều dưỡng”

Tác giả Hoa Hạ, tạp chí Du lịch TP. Hồ Chí Minh.
Giải KK Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Đời sống người lao động thời “bão giá”

Nhóm tác giả Huỳnh Liên - Thu Thảo - Thanh Nga, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải KK Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Doanh nghiệp Việt kiều chung sức xây dựng quê hương”

Nhóm tác giả Thành Cang - Lưu Tài, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải KK Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Về với thiên nhiên”

Tác giả Kim Hoàng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải KK Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2007.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Bà Rịa – Vũng Tàu sẵn sàng bước vào WTO”

Tác giả: Quang Đạt và nhóm phóng viên Phòng Biên tập kinh tế, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu.
Giải KK Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2006.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Doanh nghiệp vừa và nhỏ trước thềm WTO”

Tác giả: Xuân Hồng, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.
Giải KK Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2006.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Hiệu quả từ một đề án”.Tác giả: Hồ Thành Hưng, cộng tác viên Báo Pháp luật

Địa chỉ: 130 C Yên Bái, Phường 4, TP. Vũng Tàu.
Giải KK Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2006.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Rau an toàn đầu ra vẫn chưa thông”

Tác giả: Huỳnh Liên, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu.
Giải KK Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2006.

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Vị thế doanh nhân Việt Nam”

Tác giả: Xuân Thủy, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải KK Báo chí VVTM-DL tỉnh BRVT năm 2006.

Arrow2Xem tiếp