Title_left GIẢI THƯỞNG TÔ CHỨC - HIỆP HỘI ĐỊA PHƯƠNG Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI BÁO CHÍ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Năm trao giải
1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019    Tất cả
Lọc theo nhiều năm trao giải
Arrow1 Giải A
No-logo Arrow3 Tác phẩm “Ngư dân nỗi lo luồng lạch”

Tác giả Kim Hoàng, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải A Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Bát nháo trong vận chuyển khách hàng - do đâu?”

Nhóm tác giả Thế Hưng - Mỹ Phượng, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải A Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Cơ sở trường lớp ở TP.Vũng Tàu: Thiếu và quá tải”

Tác giả Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Báo bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải A Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

Arrow1Quay lại