Title_left GIẢI THƯỞNG TÔ CHỨC - HIỆP HỘI ĐỊA PHƯƠNG Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI BÁO CHÍ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Năm trao giải
1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021    Tất cả
Lọc theo nhiều năm trao giải
Arrow1 Giải A
No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Bà Rịa - Vũng Tàu trong làn thủy triều chứng khoán”

Phóng sự điều tra của nhóm tác giả Huỳnh Liên - Quang Đạt, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải A Báo chí BRVT lần thứ XV (năm 2006 - 2007).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Nơi cơn bão đi qua”

Phóng sự phát thanh của tác giả Kim Hoàng, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải A Báo chí BRVT lần thứ XV (năm 2006 - 2007)

No-logo Arrow3 Tác phẩm : Phóng sự phát thanh “Chuyện của rừng”

Tác giả Kim Hoàng, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải A Báo chí BRVT lần thứ XIV (năm 2005 - 2006).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Loạt bài phóng sự (12 bài) “Phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm A ở người”

Nhóm tác giả Huỳnh Liên - Sơn Trà, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải A Báo chí BRVT lần thứ XIV (năm 2005 - 2006).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Ô nhiễm môi trường vẫn là bài toán khó”

Phóng sự phát thanh của tác giả Kim Hoàng, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải A Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Nỗi đau da cam”

Loạt bài phóng sự điều tra của nhóm tác giả Minh Thư - Yến Phương, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải A Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Ngư dân nỗi lo luồng lạch”

Tác giả Kim Hoàng, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải A Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Bát nháo trong vận chuyển khách hàng - do đâu?”

Nhóm tác giả Thế Hưng - Mỹ Phượng, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải A Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Cơ sở trường lớp ở TP.Vũng Tàu: Thiếu và quá tải”

Tác giả Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Báo bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải A Báo chí BRVT lần thứ XI (năm 2002 - 2003).

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Giải B
No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Sông Thị Vải - Dòng sông đang dãy chết”

Phóng sự phát thanh của tác giả Hà Liên, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XV (năm 2006 - 2007).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Vượt bão”

Phóng sự truyền hình của nhóm tác giả Quỳnh Lê - Thanh Phong, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XV (năm 2006 - 2007)

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Loạt bài về “Phát triển kinh tế biển của tỉnh BR - VT”

Phóng sự của tác giả Nhựt Thanh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XV (năm 2006 - 2007).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự (02 bài) “Nghề cá ở Bà Rịa - Vũng Tàu trên tiến trình hội nhập”

 Tập thể tác giả Phòng biên tập Kinh tế, Báo Bà Rịa Vũng Tàu.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XIV (năm 2005 - 2006).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự truyền hình “Nước máy nhiễm bẩn - Nguyên nhân và giải pháp”

Nhóm tác giả Lương Lan - Hoàng Cường, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XIV (năm 2005 - 2006).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự truyền hình “Nhiều đơn vị vi phạm chế độ Bảo hiểm xã hội”

Nhóm tác giả Minh Phương - Nguyễn Dùng, Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XIV (năm 2005 - 2006).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Các khu công nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu chưa là miền đất hứa”

Loạt bài phóng sự điều tra của nhóm tác giả Song An - Thu Thảo, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Nỗi buồn di tích”

Loạt bài phóng sự điều tra của nhóm tác giả Mai Sim - Thảo phương, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Những công trình xây dựng cơ bản nhiều tai tiếng”

Phóng sự phát thanh của tác giả Hà Liên, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Những khuất tất trong việc đền bù giải phóng mặt bằng tại phường 5, TP.Vũng Tàu

Tác giả Ngọc Duyên - Thế Hùng, ”, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải B Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Giải C
No-logo Arrow3 Tác Phẩm: “Nguy cơ phá sản dự án phát triển bò sữa”

Phóng sự truyền hình của nhóm tác giả: Ngọc Duyên - Thành Khoa, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XV (năm 2006 - 2007).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Quả Lừa mang tên YA NO1”

Điều tra của tác giả Thế Hưng, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu. Giải C Báo chí BRVT lần thứ XV (năm 2006 - 2007).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Loạt bài về “Công tác cứu trợ của tỉnh BR - VT sau cơn bão số 9”

Phóng sự của nhóm tác giả Bích Hạnh - Sơn Trà, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XV (năm 2006 - 2007).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự điều tra (02bài) “Đền bù giải tỏa - bao giờ chính quyền và người dân tìm được tiếng nói chung”

Tác giả Phúc Minh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XIV (năm 2005 - 2006).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự phát thanh “Vũng Tàu Paradise - Thời gian không còn nhiều”

Tác giả Hà Liên, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XIV (năm 2005 - 2006).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: Phóng sự truyền hình “Vũng Tàu trong tôi”

Nhóm tác giả Quỳnh Lê - Thanh Phong, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh. Giải C Báo chí BRVT lần thứ XIV (năm 2005 - 2006).

No-logo Arrow3 Tác phẩm “Thấy gì trong hoạt động quản lý và khai thác vật liệu san lấp”

Loạt bài phóng sự điều tra của nhóm tác giả Nhựt Thanh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Nước thải chảy về đâu”

Loạt bài phóng sự điều tra của nhóm tác giả Hoàng Dung - Thế Hưng, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Tìm lại sắc phục Châu Ro”

Phóng sự truyền hình của nhóm tác giả Quỳnh Lê - Văn Dùng, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XIII (năm 2004 - 2005).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Cuộc chiến trong các lô cao su”

Tác giả Nhựt Thanh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải C Báo chí BRVT lần thứ XII (năm 2003 - 2004).

Arrow2Xem tiếp
Arrow1 Giải khuyến khích
No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Điện cho bà con trong vùng quy hoạch phường Nguyễn An Ninh”

Phóng sự truyền hình của nhóm tác giả Minh Phương - Nguyễn Dùng, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XV (năm 2006 - 2007).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Ba nhân ba bằng?”

Phóng sự phát thanh của tác giả Vân An, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XV (năm 2006 - 2007).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Bao giờ Vũng Tàu có chợ khang trang, hiện đại?”

Phóng sự của tác giả Mỹ Phượng, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XV (năm 2006 - 2007).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Bất cập trong quy hoạch”

Phóng sự truyền hình của nhóm tác giả Minh Sơn - Thế Hùng, Đài phát thành - Truyền hình tỉnh.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XV (năm 2006 - 2007).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Du lịch và cuộc chiến hoa hồng”

Phóng sự truyền hình của nhóm tác giả Phúc Lộc - Minh Quang - Thế Hùng, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XV (năm 2006 - 2007).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Hoạt động vận tải ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Bất cập do thiếu phương tiện”. Phóng sự phát thanh của tác giả Huỳnh Liễu, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XV (năm 2006 - 2007).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Nỗi buồn bãi sau”

Phóng sự của tác giả Hoàng Dung, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XV (năm 2006 - 2007).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Quy hoạch và xây dựng các cụm CN - TTCN - Chưa phát huy hiệu quả”

Phóng sự của tác giả Thu Thảo, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XV (năm 2006 - 2007).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Thiết bị dạy và học - Nghịch lý thừa và thiếu”

Phóng sự của tác giả Thảo Phương, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XV (năm 2006 - 2007).

No-logo Arrow3 Tác phẩm: “Xóa bỏ ô nhiễm môi trường do các cơ sở sản xuất trong khu dân cư - bài toán khó giải”

Phóng sự của tác giả Lưu Dương, Bào Bà Rịa - Vũng Tàu.
Giải KK Báo chí BRVT lần thứ XV (năm 2006 - 2007).

Arrow2Xem tiếp