Title_left GIẢI THƯỞNG TÔ CHỨC - HIỆP HỘI ĐỊA PHƯƠNG Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo DANH HIỆU "NHÀ DOANH NGHIỆP GIỎI HÀ NỘI"
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Danh sách tổ chức đạt giải
Arrow1 Danh sách cá nhân đạt giải
No-person-img Arrow3 Doanh nhân Đào Đình Hải

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Mỹ nghệ Thăng Long.
Giải thưởng Nhà doanh nghiệp giỏi năm 2007

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Bùi Thị Mai

Tổng Giám đốc Công ty CP Nhà Hà Nội.
Giải thưởng Nhà doanh nghiệp giỏi năm 2007

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Dương Văn Bình

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt 10/10.
Giải thưởng Nhà doanh nghiệp giỏi năm 2007

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Lê Đắc Sơn

Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
Giải thưởng Nhà doanh nghiệp giỏi năm 2007

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Hữu Sơn

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước MTV Thống Nhất.
Giải thưởng Nhà doanh nghiệp giỏi năm 2007

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Hữu Vạn

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước MTV Nhựa Hà Nội.
Giải thưởng Nhà doanh nghiệp giỏi năm 2007

No-person-img Arrow3 Doanh nhân Nguyễn Thế Phương

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước MTV Cơ khí Quang Trung.
Giải thưởng Nhà doanh nghiệp giỏi năm 2007

Arrow2Xem tiếp