Title_left GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ TRAO TẶNG TỔ CHỨC - CÁ NHÂN VIỆT NAM Title_right
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Logo GIẢI THƯỞNG WIPO
Arrow1 Giới thiệu
Arrow1 Danh sách cá nhân đạt giải
No-person-img Arrow3 Tác giả Cao Thị Bảo Vân - Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh
Công trình “Nghiên cứu giải mã bộ gien virus cúm A H5N1 Việt Nam trên bệnh phẩm người và gia cầm”.
Giải thưởng WIPO năm 2007 công trình xuất sắc.
No-person-img Arrow3 Tác giả Phùng Mạnh Đắc và cộng sự - Viện Khoa học Công nghệ Mỏ
Công trình “Nghiên cứu và áp dụng công nghệ, thiết bị tuyển than bã sàng cho các mỏ than vùng Quảng Ninh”.
Giải thưởng WIPO năm 2007 công trình xuất sắc.
No-person-img Arrow3 Tác giả Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Văn Diễu và Trương Quốc Thái
Công trình "Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cua biển loài scylla serrata".
Giải thưởng WIPO năm 2003 dành cho công trình khoa học xuất sắc nhất.
No-person-img Arrow3 Tác giả Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Phạm Minh Hảo và Nguyễn Xuân Phi - sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Công trình "Nghiên cứu và chọn lọc các nguồn kaolinite trong nước để tổng hợp các vật liệu có chứa zeolite, đồng thời xây dựng quy trình công nghệ nhằm bảo vệ môi trường thủy sản ở Việt Nam".
Giải thưởng WIPO năm 2003 dành cho tài năng trẻ xuất sắc nhất.
No-person-img Arrow3 Tác giả Võ Thị Hạnh
Công trình "Nghiên cứu sản xuất 2 chế phẩm Probiotic Bio I và Bio II gồm hỗn hợp các vi sinh vật sống và enzyme tiêu hóa dùng trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản".
Giải thưởng WIPO năm 2003 dành cho nhà khoa học nữ xuất sắc nhất.
Arrow1Quay lại