Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Logo GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VÌ SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Sau 4 tháng công bố Thể lệ Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc (lần thứ 5) năm 2007" đến ngày 10/10/2007, Ban Tổ chức Giải đã nhận được 642 tác phẩm báo chí dự thi thuộc các thể loại: báo in, báo điện tử, báo phát thanh, báo hình và ảnh báo chí của 95 cơ quan thông tấn, báo chí trong nước tham dự.
Theo quyết định số 1699, ngày 8/11/2007 của Ban Thường trực Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam đã có 60 tác phẩm đoạt Giải thưởng năm 2007.


THỂ LỆ GIẢI BÁO CHÍ VÌ SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC LẦN THỨ NĂM - NĂM 2007.
(Số: 2208/TLGBC/MTTW của Ban thường trực UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 25/5/2007)

Kính gửi:
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

- Các tổ chức thành viên của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam
- Các cấp Hội Nhà báo Việt Nam
- Các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước
Trong năm qua, các cơ quan thông tấn báo chí cùng những người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước đã tích cực tham gia tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như: Việt Nam gia nhập Tổ chức kinh tế thế giới (WTO) và tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII thành công tốt đẹp; Phát huy thắng lợi đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ X của Đảng, cả nước đang thực hiện chỉ thị 06-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nhân dân cả nước thực hiện lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động toàn dân hưởng ứng năm cao điểm toàn dân tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2007); Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc...
Nhằm động viên các cơ quan thông tấn báo chí cùng những người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước, theo quy định của Điều lệ Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc đã ban hành ngày 20/6/2003, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố thể lệ Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2007 như sau:
- Các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động nhằm tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2006-2007 cũng như sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
- Phản ánh trung thực về chủ đề đại đoàn kết toàn dân tộc trong các giai tầng xã hội, các giới đồng bào, các thành phần kinh tế, nhất là trong xoá đói giảm nghèo, đoàn kết giúp nhau vượt qua khó khăn xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, trong phòng chống thiên tai, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng khu dân cư văn hoá, xây nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; đoàn kết đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực phản động, thù địch làm phương hại đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia.
- Hoạt động tiêu biểu của nhân dân cả nước lập thành tích chào mừng: Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc;
- Kết quả bước đầu việc: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư.
- Phản ánh những tình cảm, nguyện vọng và việc làm tốt đẹp của các nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo, kiều bào ta ở nước ngoài đóng góp thiết thực cho khối đại đoàn kết toàn dân - động lực chủ yếu để phát triển đất nước.
B. Yêu cầu:
* Các thể loại báo chí được xét giải năm nay gồm: báo viết, báo phát thanh, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí.
* Tác phẩm báo chí được xét giải: bao gồm các thể tài như tin, bài phản ánh, bình luận, chuyên luận, xã luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí... đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục. Lưu ý:
1. Tác phẩm báo in có thể gửi nguyên bản gốc hoặc phô tô, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải tác phẩm.
2. Tác phẩm báo điện tử phải được in ra giấy khổ A4 ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải.
3. Tác phẩm báo chí phát thanh, truyền hình đều phải gửi băng (hệ VHS), đĩa ghi tiếng, hình, có lời bình in trên giấy A4 kèm theo.
4. Tác phẩm ảnh báo chí: Bao gồm ảnh đơn hoặc nhóm phóng sự ảnh (mỗi phóng sự không quá 9 ảnh) được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng cỡ 18cmx24cm phải gửi cùng với ảnh đăng trên báo hoặc tạp chí, ghi rõ tên báo, số báo, thời gian đăng.
5. Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (kể cả thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ). Không xét ảnh ghép, ảnh chế bản trên máy vi tính.
6. Tác phẩm gửi dự giải không trả lại tác giả. Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng tác phẩm trúng giải để tuyên truyền.
II- Điều kiện dự giải của tác phẩm:
- Tác phẩm dự Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2007 phải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 1/10/2006 đến 30/9/2007.
- Những tác phẩm trong thời gian này đã được trao Giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc nhưng xin cho bi?t m?c gi?i và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức.
III- Đối tượng dự giải:
Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí với nội dung như trên đều có thể gửi về dự giải.
- Mỗi tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm dự Giải phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu.
- Các cơ quan báo chí, các cấp Hội nhà báo tạo điều kiện động viên, khuyến khích phóng viên, hội viên, lựa chọn tác phẩm gửi về dự Giải .
IV- Thời gian và địa chỉ nhận tác phẩm:
1- Thời gian nhận tác phẩm dự Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2007 từ ngày 1-6-2007 đến hết ngày 30-9-2007.
2- Địa chỉ nhận tác phẩm dự giải:
Tác phẩm dự Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2007 xin gửi về: Thường trực Hội đồng Giải báo chí Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Số 46-Tràng Thi - Hà Nội.
V- Giải thưởng:
- Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2007 gồm có nhiều giải thưởng cho mỗi loại hình báo chí.
- Mỗi giải thưởng, cùng với bằng chứng nhận kèm theo số tiền thưởng như sau: - Mỗi giải A trị giá 5 triệu đồng; - Mỗi giải B trị giá 3 triệu đồng; - Mỗi giải C trị giá 2 triệu đồng; - Mỗi giải khuyến khích trị giá 1 triệu đồng.
Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, Hội nhà báo Việt Nam các cấp, các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương phổ biến sâu rộng tới các nhà báo, hội viên và các tầng lớp nhân dân nắm được thể lệ giải và tham dự giải, bảo đảm sự thành công của Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc (lần thứ năm) năm 2007.
Trong quá trình triển khai dự giải, nếu có vấn đề gì cần trao đổi hoặc hỏi thêm xin liên hệ với Thường trực Hội đồng Giải báo chí Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (đ/c Tuấn Anh – Phó Ban Tuyên huấn) - Điện thoại: (04) 825 7447, DĐ: 091 357 9692; Fax: (04) 825 1887; hoặc Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam (đ/c Tài Nguyên – Trưởng ban Nghiệp vụ) - Điện thoại: (04) 824 6530; DĐ: 091 301 4459 - Fax (04) 825 0797.

T/M BAN THƯỜNG TRỰC UBTW MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
(Đã ký)

Phó Chủ Tịch Lê Truyền

 

QUYẾT ĐỊNH Số: 1631 QĐ/MTTW NGÀY 16/10/2007 CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTW MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
( Về việc thành lập Hội đồng sơ khảo Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 5 - năm 2007)

BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
- Căn cứ vào "Điều lệ Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" và "Thể lệ Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2007 của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Căn cứ vào số lượng tác phẩm của các tác giả trong cả nước gửi về tham dự Giải ;
- Sau khi trao đổi thống nhất với các cơ quan chức năng hữu quan và xét đề nghị của ông Trưởng Ban Tuyên huấn Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Hội đồng sơ khảo Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2007 của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam gồm các vị có tên dưới đây:
1. Ông Lê Truyền - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQVN - Chủ tịch Hội đồng sơ khảo
2. Ông Lê Bá Trình - Uỷ viên Thường trực - Trưởng Ban Tuyên huấn UB TƯ MTTQVN - Uỷ viên
3. Nhà báo Vũ Duy Thông- Phó Tổng biên tập Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam- Uỷ viên
4. Nhà báo Phạm Tài Nguyên - Trưởng Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam- Uỷ viên
5. Nhà báo - Kim Anh - Nguyên Trưởng ban CTXH - Báo Nhân dân - Uỷ viên
6. Nhà báo- Trương Cộng Hoà- Phó Trưởng ban Thời sự - Đài Tiếng nói Việt Nam- Uỷ viên
7. Nhà báo Lý Tiến Dũng- Tổng biên tập Báo đại Đoàn kết - Uỷ viên
8. Nhà báo Trần Đức Nuôi - Trưởng Ban Khoa học & Công nghệ -Đài Tiếng nói Việt Nam- Uỷ viên
9. Nhà báo Lê Tất Cứ- Trưởng Ban Dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam- Uỷ viên
10. Nhà Báo Doãn Thị Thuận - Phó vụ trưởng Vụ Báo Chí - Ban Tuyên giáo TW- Uỷ viên
11. Nhà Báo Hải Đường - Trưởng Ban Biên tập Báo Nhân dân cuối tuấn - Uỷ viên
12. Nhà báo- Vũ Huyến - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật, Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam- Uỷ viên
13. Nhà báo Nguyễn Quang Phóng- Trưởng ban Chuyên đề, Đài TH Việt Nam- Uỷ viên
14. Nhà báo Đinh Đức Lập - Giám đốc TT đào tạo huấn luyện UB TƯ MTTQVN - Uỷ viên
15. Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Phó Ban Tuyên Huấn, Phó Ban Biên tập Trang Web Mặt trận Tổ quốc Việt Nam- Uỷ viên kiêm thư ký Hội đồng giám khảo.
Hội đồng Giám khảo làm việc theo Điều lệ Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và Thể lệ Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2007.
Điều 2. Ban Tuyên huấn Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam, Văn Phòng Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam và các vị có tên trên thực hiện quyết định này.

T/M BAN THƯỜNG TRỰC UBTW MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
(Đã ký)

Chủ tịch Phạm Thế Duyệt

 

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 1632 QĐ/MTTW NGÀY 16/10/2007 CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTW MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
(Về việc thành lập Hội đồng chung khảo Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 5 - năm 2007)

 

BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
- Căn cứ vào "Điều lệ Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" và "Thể lệ Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2007" của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Xét đề nghị của ông Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc và ông Trưởng Ban Tuyên huấn Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Hội đồng chung khảo Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2007 của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm các vị có tên dưới đây:
1. Ông Huỳnh Đảm - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng chung khảo.
2. Nhà báo Đinh Thế Huynh- Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam - Uỷ viên.
3. Nhà báo Tạ Ngọc Tấn- Uỷ viên Trung ương Đảng - Tổng biên tập Tạp Chí Cộng sản -Uỷ viên.
4. Ông Lê Truyền - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng chung khảo.
5. Ông Lê Bá Trình- Uỷ viên Ban Thường trực - Trưởng Ban Tuyên huấn Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Biên tập Trang Web MTTQ Việt Nam - Uỷ viên
6. Nhà báo Hồng Vinh- Phó Trưởng Ban, Ban Tuyên Giáo Trung ương - Uỷ viên.
7. Nhà báo Trần Đăng Tuấn - Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam- Uỷ viên
8. Nhà báo Trần Đức Nuôi - Trưởng Ban Kinh tế KH & CN- Đài Tiếng nói Việt Nam- Uỷ viên
9. Nhà báo Phạm Tài Nguyên - Trưởng Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam- Uỷ viên.
10. Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Phó Ban Tuyên Huấn, Phó Ban Biên tập Trang Web Mặt trận Tổ quốc Việt Nam- Uỷ viên kiêm thư ký Hội đồng giám khảo
Hội đồng Giám khảo làm việc theo Điều lệ Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và Thể lệ Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2007.
Điều 2. Ban Tuyên huấn Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Văn phòng Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các vị có tên trên thi hành quyết định này.

T/M BAN THƯỜNG TRỰC UBTW MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
(Đã ký)

Chủ tịch Phạm Thế Duyệt

 

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO GIẢI BÁO CHÍ VÌ SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC NĂM 2007.
(Số: 07/QCCT-MTTW của Ban thường trực UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 17/10/2007)

 

I- NGUYÊN TẮC CHUNG:
1/ Hội đồng Giám khảo (sơ khảo và chung khảo) là tổ chức tư vấn của Ban Tổ chức cuộc thi Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2007. Hội đồng Sơ khảo có nhiệm vụ chấm, thẩm định, xét chọn tác phẩm xuất sắc do các tác giả gửi về để trình Hội đồng Chung khảo xem xét, quyết định việc trao Giải.
2/ Căn cứ làm việc của Hội đồng Giám khảo là Điều lệ Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và Thể lệ Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2007.
3/ Hội đồng Giám khảo làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo sự khách quan, công bằng trong việc nhìn nhận, đánh giá các tác phẩm. Các thành viên trong Hội đồng Giám khảo đều bình đẳng như nhau trong việc thẩm định, tuyển chọn các tác phẩm.
4/ Đánh giá của các thành viên Hội đồng Giám khảo đối với từng tác phẩm, được thể hiện bằng số điểm. Tên tác giả được giữ nguyên trên các tác phẩm để các thành viên Hội đồng Giám khảo có đủ cơ sở trong việc xem xét, đánh giá và cho điểm.

II- QUY TRÌNH CHẤM VÀ CHO ĐIỂM:
1/ Về cách cho điểm:
- Số điểm tối đa được cho đối với mỗi tác phẩm là 10 điểm và cho điểm tới 1/4 điểm.
- Sau khi nghiên cứu, xem xét tác phẩm và các hồ sơ cần thiết, các thành viên ghi nhận xét, đánh giá và dự kiến số điểm của mình cho đối với từng tác phẩm trên Bảng danh sách tác phẩm dự thi do Ban tổ chức cung cấp. Tiêu chuẩn đánh giá các tác phẩm căn cứ vào tiêu chuẩn đã nêu trong Điều lệ và Thể lệ giải. Điểm của tác phẩm là điểm bình quân của tổng số điểm các thành viên trong Hội đồng Giám khảo tham gia chấm.
- Căn cứ vào số điểm các tác phẩm đạt được Hội đồng Sơ khảo sẽ quyết định lần cuối cùng (nếu cần thì tiến hành bằng bỏ phiếu kín) về số lượng cũng như danh sách chính thức các tác phẩm được tuyển chọn vào chấm chung khảo.
- Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo báo cáo kết quả tổng hợp việc chấm của các thành viên Hội đồng Sơ khảo với Hội đồng Chung khảo.
- Danh sách các tác phẩm được vào vòng chung khảo xếp theo thứ tự số điểm trung bình từ cao xuống thấp mà các tác phẩm đạt được.
- Trường hợp thành viên Hội đồng Giám khảo có tác phẩm dự thi đúng thể loại mình chấm thì không cho điểm với các tác phẩm đó.
2/ Thời gian tiến hành tuyển chọn:
- Thời gian tiến hành chấm sơ khảo từ ngày 24/10/2007 đến ngày 31/10/2007.
- Thời gian tiến hành chấm chung khảo từ ngày 1/11/2007 đến 5/11/2007.
Quy chế này này được thông báo tới tất cả các thành viên trong Ban Giám khảo Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2007 để thực hiện.

T/M BAN THƯỜNG TRỰC UBTW MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
(Đã ký)

Chủ tịch Phạm Thế Duyệt

(Nguồn thông tin do thường trực ban tổ chức giải - Ban tuyên huấn ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam cung cấp)

Arrow1Quay lại
Arrow2Giới thiệu giải
Arrow2 Thể lệ giải Báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 7 năm 2009
Arrow2 Thể lệ giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 6 năm 2008
Arrow2 Điều lệ giải
Arrow2 Lược ghi phát biểu của Đồng chí Tô Huy Rứa - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Arrow2 Danh sách các tác phẩm dự giải Báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc 2009
Arrow2 Thông tin về Giải thưởng Báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc lần thứ V năm 2007
Arrow2 Thể lệ giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 12 năm 2017