Title_left VĂN BẢN THI ĐUA KHEN THƯỞNG Title_right
Line_short
Sắc lệnh - Sắc luật  ::  Sắc lệnh số 129-SL ngày 16/12/1952 của Chủ tịch nước về việc Đặt ra Bảng vàng danh dự và Bảng gia đình vẻ vang.

 

SẮC LỆNH SỐ 129-SL NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 1952 CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

- Chiểu sắc lệnh ngày 26-1-1946 định 10 điều thưởng và 10 điều phạt;

- Chiểu sắc lệnh số 88-SL ngày 20-9-1947 ấn định việc khen thưởng những nhà có 3 con trở lên tòng quân;

- Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Sau khi Hội đồng Chính phủ đồng ý,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1
Để tỏ lòng biết ơn của Chính phủ và nhân dân đối với chiến sĩ và gia đình chiến sĩ, nay đặt ra bảng "Bảng vàng danh dự" và bảng " Gia đình vẻ vang" để tặng thưởng cho các gia đình chiến sĩ.
Điều 2

Bảng "Bảng vàng danh dự" tặng cho những gia đình có 3 người con, cháu hoặc em còn ở chung thuộc các hạng dưới đây:
1- Hiện ở bộ đội chủ lực, hoặc đã hy sinh, hoặc được phép giải ngũ.
2- Hiện ở bộ đội địa phương đã hơn hai năm, hoặc trước đã ở bộ đội địa phương đã hơn hai năm mà được phép giải ngũ.
3- Hiện đang ở, hoặc trước đã ở bộ đội địa phương, hoặc dân quân du kích mà đã lập công.
Điều 3

Bảng "Gia đình vẻ vang" tặng cho những gia đình có một hay hai người con, cháu hoặc em còn ở chung thuộc các hạng dưới đây:
1- Hiện ở bộ đội chủ lực, hoặc đã hy sinh, hoặc được phép giải ngũ.
2- Hiện ở bộ đội địa phương đã hơn hai năm, hoặc trước đã ở bộ đội địa phương đã hơn hai năm mà được phép giải ngũ.
3- Hiện đang ở hoặc trước đã ở bộ đội địa phương, hoặc dân quân du kích mà đã lập công.
Điều 4

Bảng "Bảng vàng danh dự" do Thủ tướng Chính phủ tặng.
Bảng "Gia đình vẻ vang" do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng.
Điều 5

Sắc lệnh số 88-SL ngày 20 tháng 9 năm 1947 nay bãi bỏ.
Điều 6

Các chi tiết thi hành sắc lệnh này do Thủ tướng Chính phủ ấn định.
Điều 7

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu sắc lệnh thi hành.

(Nguồn: Cổng thông tin Điện tử Chính Phủ)

 

 

Back
Các tin khác
Arrow3 Sắc lệnh số 196-SL ngày 01/06/1948 của Chủ tịch Chính phủ về việc Cử các ông vào ban vận động thi đua ái quốc Trung ương
Arrow3 Sắc lệnh số 44 - SL ngày 03/04/1946 của Chủ tịch Chính phủ về việc lập Ban trung ương vận động đời sống mới
Arrow3 Sắc lệnh số 65B-SL ngày 01/05/1950 của Chủ tịch Chính phủ về việc Đặt Huân chương Lao động
Arrow3 Sắc lệnh số 054-SL ngày 02/02/1958 của Chủ tịch nước về việc Đặt Huân chương "Quân giải phóng Việt nam", Huân chương "Chiến thắng" và Huy chương "Quân giải phóng Việt nam", Huy chương "Chiến thắng".
Arrow3 Sắc lệnh số 216-SL ngày 20/08/1948 của Chủ tịch Chính phủ về việc Đặt Huân chương Kháng chiến.