Title_left VĂN BẢN THI ĐUA KHEN THƯỞNG Title_right
Line_short
Tin_kt
Tin_gt
Sắc lệnh - Sắc luật  ::  Sắc lệnh số 129-SL ngày 16/12/1952 của Chủ tịch nước về việc Đặt ra Bảng vàng danh dự và Bảng gia đình vẻ vang.

 

SẮC LỆNH SỐ 129-SL NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 1952 CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

- Chiểu sắc lệnh ngày 26-1-1946 định 10 điều thưởng và 10 điều phạt;

- Chiểu sắc lệnh số 88-SL ngày 20-9-1947 ấn định việc khen thưởng những nhà có 3 con trở lên tòng quân;

- Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Sau khi Hội đồng Chính phủ đồng ý,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1
Để tỏ lòng biết ơn của Chính phủ và nhân dân đối với chiến sĩ và gia đình chiến sĩ, nay đặt ra bảng "Bảng vàng danh dự" và bảng " Gia đình vẻ vang" để tặng thưởng cho các gia đình chiến sĩ.
Điều 2

Bảng "Bảng vàng danh dự" tặng cho những gia đình có 3 người con, cháu hoặc em còn ở chung thuộc các hạng dưới đây:
1- Hiện ở bộ đội chủ lực, hoặc đã hy sinh, hoặc được phép giải ngũ.
2- Hiện ở bộ đội địa phương đã hơn hai năm, hoặc trước đã ở bộ đội địa phương đã hơn hai năm mà được phép giải ngũ.
3- Hiện đang ở, hoặc trước đã ở bộ đội địa phương, hoặc dân quân du kích mà đã lập công.
Điều 3

Bảng "Gia đình vẻ vang" tặng cho những gia đình có một hay hai người con, cháu hoặc em còn ở chung thuộc các hạng dưới đây:
1- Hiện ở bộ đội chủ lực, hoặc đã hy sinh, hoặc được phép giải ngũ.
2- Hiện ở bộ đội địa phương đã hơn hai năm, hoặc trước đã ở bộ đội địa phương đã hơn hai năm mà được phép giải ngũ.
3- Hiện đang ở hoặc trước đã ở bộ đội địa phương, hoặc dân quân du kích mà đã lập công.
Điều 4

Bảng "Bảng vàng danh dự" do Thủ tướng Chính phủ tặng.
Bảng "Gia đình vẻ vang" do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng.
Điều 5

Sắc lệnh số 88-SL ngày 20 tháng 9 năm 1947 nay bãi bỏ.
Điều 6

Các chi tiết thi hành sắc lệnh này do Thủ tướng Chính phủ ấn định.
Điều 7

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu sắc lệnh thi hành.

(Nguồn: Cổng thông tin Điện tử Chính Phủ)

 

 

Back
Các tin khác
Arrow3 Sắc lệnh số 216-SL ngày 20/08/1948 của Chủ tịch Chính phủ về việc Đặt Huân chương Kháng chiến.
Arrow3 Sắc lệnh số 50- SL ngày 15/05/1947 của Chủ tịch Chính phủ về việc Đặt hai thứ Huy chương để thưởng cho quân đội hoặc dân quân tự vệ lập được nhiều thành tích chiến đấu: Huy chương Quân công và Huy chương chiến sĩ
Arrow3 Sắc lệnh số 43-SL ngày 22/03/1950 của Chủ tịch nước về việc Sửa đổi thể lệ chuẩn cấp các Huân chương Kháng chiến.
Arrow3 Sắc lệnh số 195-SL ngày 01/06/1948 của Chủ tịch Chính phủ về việc Thành lập các ban vận động thi đua ái quốc các cấp
Arrow3 Sắc lệnh số 58- SL ngày 06/06/1947 của Chủ tịch nước về việc Đặt ba thứ Huân chương “Sao vàng” “Hồ Chí Minh” “Độc lập”.