Title_left VĂN BẢN THI ĐUA KHEN THƯỞNG Title_right
Line_short
Sắc lệnh - Sắc luật  ::  Sắc lệnh số 43-SL ngày 22/03/1950 của Chủ tịch nước về việc Sửa đổi thể lệ chuẩn cấp các Huân chương Kháng chiến.

SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 43-SL NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 1950

 

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

HỒ CHÍ MINH

 

- Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà

- Chiểu sắc lệnh số 216-SL ngày 20 tháng 8 năm 1948 đặt Huân chương Kháng chiến;

- Chiểu sắc lệnh số 83-SL ngày 17 tháng 9 năm 1947 thành lập Viện Huân chương;

- Theo đề nghị của Phó Thủ tướng Chính phủ.

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Điều 2 sắc lệnh số 21-SL ngày 20 tháng 8 năm 1948 đặt Huân chương Kháng chiến nay bãi bỏ và thay bằng Điều 2 mới sau đây:

"Điều 2 mới: Huân chương Kháng chiến có ba hạng: hạng nhất, hạng nhì và hạng ba.

- Huân chương Kháng chiến hạng nhất do sắc lệnh Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tặng thưởng.

- Huân chương Kháng chiến hạng nhì và hạng ba do nghị định của Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng".

 

Điều 2: Ông Thủ tướng Chính phủ và Viện Huân chương chiểu sắc lệnh thi hành.

(Nguồn: Cổng thông tin Điện tử Chính Phủ)

 

Back
Các tin khác
Arrow3 Sắc lệnh số 44 - SL ngày 03/04/1946 của Chủ tịch Chính phủ về việc lập Ban trung ương vận động đời sống mới
Arrow3 Sắc lệnh số 054-SL ngày 02/02/1958 của Chủ tịch nước về việc Đặt Huân chương "Quân giải phóng Việt nam", Huân chương "Chiến thắng" và Huy chương "Quân giải phóng Việt nam", Huy chương "Chiến thắng".
Arrow3 Sắc lệnh số 50- SL ngày 15/05/1947 của Chủ tịch Chính phủ về việc Đặt hai thứ Huy chương để thưởng cho quân đội hoặc dân quân tự vệ lập được nhiều thành tích chiến đấu: Huy chương Quân công và Huy chương chiến sĩ
Arrow3 Sắc lệnh số 196-SL ngày 01/06/1948 của Chủ tịch Chính phủ về việc Cử các ông vào ban vận động thi đua ái quốc Trung ương
Arrow3 Sắc lệnh số 195-SL ngày 01/06/1948 của Chủ tịch Chính phủ về việc Thành lập các ban vận động thi đua ái quốc các cấp