Title_left VĂN BẢN THI ĐUA KHEN THƯỞNG Title_right
Line_short
Tin_kt
Tin_gt
Sắc lệnh - Sắc luật  ::  Sắc lệnh số 43-SL ngày 22/03/1950 của Chủ tịch nước về việc Sửa đổi thể lệ chuẩn cấp các Huân chương Kháng chiến.

SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 43-SL NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 1950

 

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

HỒ CHÍ MINH

 

- Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà

- Chiểu sắc lệnh số 216-SL ngày 20 tháng 8 năm 1948 đặt Huân chương Kháng chiến;

- Chiểu sắc lệnh số 83-SL ngày 17 tháng 9 năm 1947 thành lập Viện Huân chương;

- Theo đề nghị của Phó Thủ tướng Chính phủ.

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Điều 2 sắc lệnh số 21-SL ngày 20 tháng 8 năm 1948 đặt Huân chương Kháng chiến nay bãi bỏ và thay bằng Điều 2 mới sau đây:

"Điều 2 mới: Huân chương Kháng chiến có ba hạng: hạng nhất, hạng nhì và hạng ba.

- Huân chương Kháng chiến hạng nhất do sắc lệnh Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tặng thưởng.

- Huân chương Kháng chiến hạng nhì và hạng ba do nghị định của Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng".

 

Điều 2: Ông Thủ tướng Chính phủ và Viện Huân chương chiểu sắc lệnh thi hành.

(Nguồn: Cổng thông tin Điện tử Chính Phủ)

 

Back
Các tin khác
Arrow3 Sắc lệnh số 196-SL ngày 01/06/1948 của Chủ tịch Chính phủ về việc Cử các ông vào ban vận động thi đua ái quốc Trung ương
Arrow3 Sắc lệnh số 195-SL ngày 01/06/1948 của Chủ tịch Chính phủ về việc Thành lập các ban vận động thi đua ái quốc các cấp
Arrow3 Sắc lệnh số 84B-SL ngày 29/05/1946 của Chủ tịch Chính phủ về việc Tuyên dương công trạng trong quân đội
Arrow3 Sắc lệnh số 129-SL ngày 16/12/1952 của Chủ tịch nước về việc Đặt ra Bảng vàng danh dự và Bảng gia đình vẻ vang.
Arrow3 Sắc lệnh số 88-SL ngày 20/09/1947 của Chủ tịch Chính phủ về việc đặt Giải thưởng cho những gia đình có 3 con trở lên tòng quân