Title_left VĂN BẢN THI ĐUA KHEN THƯỞNG Title_right
Line_short
Sắc lệnh - Sắc luật  ::  Sắc lệnh số 65B-SL ngày 01/05/1950 của Chủ tịch Chính phủ về việc Đặt Huân chương Lao động

 

SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ SỐ 65B-SL NGÀY 1 THÁNG 5 NĂM 1950

 

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

- Chiểu sắc lệnh số 83 ngày 17 tháng 9 năm 1947 thành lập Viện Huân chương;

- Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động;

- Xét cần tưởng lễ những người lao động trí óc và chân tay có công với cuộc kháng chiến kiến quốc;

- Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

 

RA SẮC LỆNH :

Điều 1: Nay đặt ra "Huân chương Lao động" để tặng thưởng những người có thành tích đặc biệt trong mọi hoạt động bằng trí óc hay chân tay.

Điều 2: Huân chương lao động có ba hạng :

- Hạng nhất,

- Hạng nhì,

- Hạng ba,

Huân chương Lao động hạng nhất do sắc lệnh Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tặng, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động.

Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba do nghị định Thủ tướng Chính phủ tặng, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động.

Điều 3: Các chi tiết thi hành sắc lệnh này sẽ do Thủ tướng Chính phủ ấn định.

Điều 4: Phó Thủ tướng Chính phủ chiểu sắc lệnh thi hành.

(Nguồn: Cổng thông tin Điện tử Chính Phủ)

 

Back
Các tin khác
Arrow3 Sắc lệnh số 44 - SL ngày 03/04/1946 của Chủ tịch Chính phủ về việc lập Ban trung ương vận động đời sống mới
Arrow3 Sắc lệnh số 216-SL ngày 20/08/1948 của Chủ tịch Chính phủ về việc Đặt Huân chương Kháng chiến.
Arrow3 Sắc lệnh số 43-SL ngày 22/03/1950 của Chủ tịch nước về việc Sửa đổi thể lệ chuẩn cấp các Huân chương Kháng chiến.
Arrow3 Sắc lệnh số 054-SL ngày 02/02/1958 của Chủ tịch nước về việc Đặt Huân chương "Quân giải phóng Việt nam", Huân chương "Chiến thắng" và Huy chương "Quân giải phóng Việt nam", Huy chương "Chiến thắng".
Arrow3 Sắc lệnh số 58- SL ngày 06/06/1947 của Chủ tịch nước về việc Đặt ba thứ Huân chương “Sao vàng” “Hồ Chí Minh” “Độc lập”.