Title_left VĂN BẢN THI ĐUA KHEN THƯỞNG Title_right
Line_short
Sắc lệnh - Sắc luật  ::  Sắc lệnh số 216-SL ngày 20/08/1948 của Chủ tịch Chính phủ về việc Đặt Huân chương Kháng chiến.

SẮC LỆNH SỐ: 216-SL NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1948 CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

- Theo đề nghị của các Bộ trưởng Nội vụ, Quốc phòng;

- Xét cần tưởng lệ những người có công với công cuộc kháng chiến;

- Sau khi Hội đồng Chính phủ thảo luận;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay đặt ra "Huân chương kháng chiến" để thưởng những người Việt Nam bất cứ là nhân viên giúp việc trong các cơ quan Chính phủ hay là dân chúng hoặc những đoàn thể có công với Quân đội hoặc các tổ chức Quốc phòng và Kháng chiến.

Điều thứ 2

Huân chương kháng chiến có ba hạng:

Hạng nhất do Sắc lệnh Chủ tịch nước Việt Nam, chuẩn cấp theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ; hạng nhì và hạng ba do nghị định liên bộ Nội vụ - Quốc phòng chuẩn cấp.

Điều thứ 3

Các chi tiết thi hành sẽ do các Bộ trưởng Nội vụ, Quốc phòng ấn định.

Điều thứ 4

Các Bộ trưởng Nội vụ, Quốc phòng chiểu sắc lệnh thi hành

 

(Nguồn: Cổng thông tin Điện tử Chính Phủ)

Back
Các tin khác
Arrow3 Sắc lệnh số 65B-SL ngày 01/05/1950 của Chủ tịch Chính phủ về việc Đặt Huân chương Lao động
Arrow3 Sắc lệnh số 196-SL ngày 01/06/1948 của Chủ tịch Chính phủ về việc Cử các ông vào ban vận động thi đua ái quốc Trung ương
Arrow3 Sắc lệnh số 054-SL ngày 02/02/1958 của Chủ tịch nước về việc Đặt Huân chương "Quân giải phóng Việt nam", Huân chương "Chiến thắng" và Huy chương "Quân giải phóng Việt nam", Huy chương "Chiến thắng".
Arrow3 Sắc lệnh số 129-SL ngày 16/12/1952 của Chủ tịch nước về việc Đặt ra Bảng vàng danh dự và Bảng gia đình vẻ vang.
Arrow3 Sắc lệnh số 84B-SL ngày 29/05/1946 của Chủ tịch Chính phủ về việc Tuyên dương công trạng trong quân đội