Title_left VĂN BẢN THI ĐUA KHEN THƯỞNG Title_right
Line_short
Tin_kt
Tin_gt
Sắc lệnh - Sắc luật  ::  Sắc lệnh số 216-SL ngày 20/08/1948 của Chủ tịch Chính phủ về việc Đặt Huân chương Kháng chiến.

SẮC LỆNH SỐ: 216-SL NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1948 CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

- Theo đề nghị của các Bộ trưởng Nội vụ, Quốc phòng;

- Xét cần tưởng lệ những người có công với công cuộc kháng chiến;

- Sau khi Hội đồng Chính phủ thảo luận;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay đặt ra "Huân chương kháng chiến" để thưởng những người Việt Nam bất cứ là nhân viên giúp việc trong các cơ quan Chính phủ hay là dân chúng hoặc những đoàn thể có công với Quân đội hoặc các tổ chức Quốc phòng và Kháng chiến.

Điều thứ 2

Huân chương kháng chiến có ba hạng:

Hạng nhất do Sắc lệnh Chủ tịch nước Việt Nam, chuẩn cấp theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ; hạng nhì và hạng ba do nghị định liên bộ Nội vụ - Quốc phòng chuẩn cấp.

Điều thứ 3

Các chi tiết thi hành sẽ do các Bộ trưởng Nội vụ, Quốc phòng ấn định.

Điều thứ 4

Các Bộ trưởng Nội vụ, Quốc phòng chiểu sắc lệnh thi hành

 

(Nguồn: Cổng thông tin Điện tử Chính Phủ)

Back
Các tin khác
Arrow3 Sắc lệnh số 44 - SL ngày 03/04/1946 của Chủ tịch Chính phủ về việc lập Ban trung ương vận động đời sống mới
Arrow3 Sắc lệnh số 58- SL ngày 06/06/1947 của Chủ tịch nước về việc Đặt ba thứ Huân chương “Sao vàng” “Hồ Chí Minh” “Độc lập”.
Arrow3 Sắc lệnh số 88-SL ngày 20/09/1947 của Chủ tịch Chính phủ về việc đặt Giải thưởng cho những gia đình có 3 con trở lên tòng quân
Arrow3 Sắc lệnh số 129-SL ngày 16/12/1952 của Chủ tịch nước về việc Đặt ra Bảng vàng danh dự và Bảng gia đình vẻ vang.
Arrow3 Sắc lệnh số 195-SL ngày 01/06/1948 của Chủ tịch Chính phủ về việc Thành lập các ban vận động thi đua ái quốc các cấp