Title_left VĂN BẢN THI ĐUA KHEN THƯỞNG Title_right
Line_short
Sắc lệnh - Sắc luật
Arrow3 Sắc lệnh số 054-SL ngày 02/02/1958 của Chủ tịch nước về việc Đặt Huân chương "Quân giải phóng Việt nam", Huân chương "Chiến thắng" và Huy chương "Quân giải phóng Việt nam", Huy chương "Chiến thắng".
Chi tiết
Arrow3 Sắc lệnh số 129-SL ngày 16/12/1952 của Chủ tịch nước về việc Đặt ra Bảng vàng danh dự và Bảng gia đình vẻ vang.
Chi tiết
Arrow3 Sắc lệnh số 65B-SL ngày 01/05/1950 của Chủ tịch Chính phủ về việc Đặt Huân chương Lao động
Chi tiết
Arrow3 Sắc lệnh số 43-SL ngày 22/03/1950 của Chủ tịch nước về việc Sửa đổi thể lệ chuẩn cấp các Huân chương Kháng chiến.
Chi tiết
Arrow3 Sắc lệnh số 216-SL ngày 20/08/1948 của Chủ tịch Chính phủ về việc Đặt Huân chương Kháng chiến.
Chi tiết
Arrow3 Sắc lệnh số 196-SL ngày 01/06/1948 của Chủ tịch Chính phủ về việc Cử các ông vào ban vận động thi đua ái quốc Trung ương
Chi tiết
Arrow3 Sắc lệnh số 195-SL ngày 01/06/1948 của Chủ tịch Chính phủ về việc Thành lập các ban vận động thi đua ái quốc các cấp
Chi tiết
Arrow3 Sắc lệnh số 88-SL ngày 20/09/1947 của Chủ tịch Chính phủ về việc đặt Giải thưởng cho những gia đình có 3 con trở lên tòng quân
Chi tiết
Arrow3 Sắc lệnh số 58- SL ngày 06/06/1947 của Chủ tịch nước về việc Đặt ba thứ Huân chương “Sao vàng” “Hồ Chí Minh” “Độc lập”.
Chi tiết
Arrow3 Sắc lệnh số 50- SL ngày 15/05/1947 của Chủ tịch Chính phủ về việc Đặt hai thứ Huy chương để thưởng cho quân đội hoặc dân quân tự vệ lập được nhiều thành tích chiến đấu: Huy chương Quân công và Huy chương chiến sĩ
Chi tiết
Arrow3 Sắc lệnh số 84B-SL ngày 29/05/1946 của Chủ tịch Chính phủ về việc Tuyên dương công trạng trong quân đội
Chi tiết
Arrow3 Sắc lệnh số 44 - SL ngày 03/04/1946 của Chủ tịch Chính phủ về việc lập Ban trung ương vận động đời sống mới
Chi tiết