Title_left VĂN BẢN THI ĐUA KHEN THƯỞNG Title_right
Line_short
Quyết định  ::  Quyết định số: 51/2010/QĐ - TTg ngày 28/7/2010 về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp
Quyết định số: 51/2010/QĐ - TTg ngày 28/7/2010 về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp
Back
Các tin khác
Arrow3 Quyết định Số: 340-CT ngày 22/9/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thay thế Chủ tịch và thành viên của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú.
Arrow3 Quyết định số: 168/2007/QĐ-TTG ngày 05/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Arrow3 Quyết định năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú”
Arrow3 Quyết định Số: 333-CT ngày 13/9/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thay thế và bổ sung thành viên của Hội đồng các nghệ sĩ.
Arrow3 Quyết định của thủ tướng chính phủ năm 1997 về danh sách các thành viên Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ