Title_left VĂN BẢN THI ĐUA KHEN THƯỞNG Title_right
Line_short
Tin_kt
Tin_gt
Qc-vanban
Banner-giai-bao-chi
Quangcao
Quyết định  ::  Quyết định số: 51/2010/QĐ - TTg ngày 28/7/2010 về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp
Quyết định số: 51/2010/QĐ - TTg ngày 28/7/2010 về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp
Back
Các tin khác
Arrow3 Quyết định số 19/QĐ-TTG ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về Khoa học và công nghệ năm 2005
Arrow3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ năm 1998 Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu ''Thầy thuốc nhân dân'', ''Thầy thuốc ưu tú''
Arrow3 Quyết định Số: 281-CT ngày 21/9/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc bổ sung đối tượng phong danh hiệu nghệ sĩ.
Arrow3 Quyết định số 38/1999/QĐ-TTG ngày 06/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định về đối tượng và tiêu chuẩn danh hiệu Anh hùng lao động và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới
Arrow3 Quyết định Số: 118-CT ngày 11/5/1982 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Hội đồng các nghệ sĩ.