Title_left TIN TỨC - SỰ KIỆN Title_right
Tin tức
Line_short
Sự kiện
Line_short
Tin thi đua khen thưởng  ::  Tổng kết phong trào thi đua năm 2010

(giaithuong.vn) - Khối cơ quan Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố Khu vực Đông Nam Bộ vừa tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2010 và phát động, ký giao ước thi đua năm 2011.

Năm 2010, Công tác thi đua của Khu vực khối các Sở Tư pháp - Cục Thi hành án dân sự các tỉnh miền Đông Nam Bộ duy trì được hiệu quả. Phong trào thi đua đã khơi dậy và động viên cán bộ, công chức, viên chức ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, khẳng định vị trí, vai trò của cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân các cấp quản lý nhà nước về lĩnh vực Tư pháp, Thi hành án dân sự và trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.
Trên cơ sở phong trào thi đua do Bộ Tư pháp phát động, các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự trong khu vực đã hưởng ứng phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị.
Lãnh đạo các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự đã phối hợp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức ký kết giao ước thi đua và tổ chức đăng ký thi đua cho tập thể, cá nhân làm cơ sở và mục tiêu phấn đấu trong năm; nhiều đơn vị đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức phong trào thể thao, văn nghệ… làm cho phong trào thi đua phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi.
Tại Hội nghị này, Giám đốc các Sở Tư pháp, Cục trưởng các Cục THADS của 12 tỉnh thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ đã ký kết giao ước thi đua năm 2011; công bố Quyết định cử Trưởng, Phó trưởng khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam Bộ năm 2011  và giao Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên là Trưởng khu vực thi đua khối các cơ quan Sở Tư pháp, Cục THADS khu vực miền Đông Nam Bộ năm 2011.

Nguồn: Theo Báo Pháp Luật Việt Nam

Back
Các tin khác
Arrow3 Đảng ủy Khối Du lịch Hà Nội: Khen thưởng 9 tập thể và 35 cá nhân trong Cuộc vận động
Arrow3 Lâm Đồng: Tuyên dương 18 tập thể và 49 cá nhân điển hình làm theo gương Bác
Arrow3 Công ty TNHH một thành viên Bao bì 27-7 Hà Nội Đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba
Arrow3 Vụ cháy khách sạn Asia Paradise - Nha Trang: Khen thưởng đột xuất lực lượng tham gia chữa cháy
Arrow3 Tôn vinh Hải quân nhân dân Việt Nam