Title_left TIN TỨC - SỰ KIỆN Title_right
Tin tức
Line_short
Sự kiện
Line_short
Tin thi đua khen thưởng  ::  Nhiều địa phương, đơn vị phát động phong trào thi đua mới

Chiều 10/6, Thành ủy, HÐND, UBND và Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động thi đua hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008, chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Ðến dự có các vị: Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Trong sáu tháng đầu năm, GDP của thành phố Hà Nội tăng 10,9%, kim ngạch xuất khẩu tăng 23,3%, huy động vốn đầu tư xã hội đạt 28.300 tỷ đồng, tăng 11,9%, thu ngân sách đạt 33.448 tỷ đồng, bằng 61,2% dự toán năm. Từ nay đến cuối năm, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ. Ðó là, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Triển khai có hiệu quả các giải pháp duy trì tốc độ tăng trưởng, rà soát danh mục các dự án đầu tư, cắt giảm chi tiêu công và tiêu dùng xã hội, tăng cường quản lý giá, chống đầu cơ, tích lũy, buôn lậu... Rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch kinh tế - xã hội của thành phố phù hợp quy hoạch vùng thủ đô. Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý giao thông đô thị. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt hơn và tăng cường phân công, phân cấp. Thực hiện tốt Nghị quyết của QH về việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, trong đó tập trung công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan của thành phố để sớm ổn định đi vào hoạt động.
* Sáng 10/6, Thường vụ Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và phát động phong trào thi đua xây dựng con người XHCN trong lực lượng vũ trang quân khu. Trung tướng Nguyễn Thành Cung, Bí thư Ðảng ủy kiêm Chính ủy Quân khu 7, đã ôn lại chặng đường 60 năm qua kể từ ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2008) như lời hịch non sông hiệu triệu muôn triệu trái tim Việt Nam yêu nước đứng lên kháng chiến kiến quốc, khơi dậy tinh thần dân tộc, lòng yêu nước nồng nàn mang đậm tính nhân văn sâu sắc, tinh thần cách mạng tiến công của đồng bào và chiến sĩ, vượt qua bao thử thách hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tư tưởng của Bác Hồ về thi đua ái quốc đã trở thành tài sản tinh thần vô giá của Ðảng và nhân dân ta và ngày càng được phát triển sinh động trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Trung tướng Lê Mạnh, Tư lệnh Quân khu 7 đã phát động phong trào thi đua xây dựng con người mới XHCN, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để trở thành người quân nhân cách mạng. Ðặc biệt trong giai đoạn hiện nay với nội dung "Ba chuyên cần, năm mẫu mực", xây dựng ý thức tự giác thực hành tiết kiệm, phòng chống chủ nghĩa cá nhân, chống làm ít nói nhiều.
* Bộ Chỉ huy quân sự TP Hà Nội sáng 10-6, tổ chức mít-tinh kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; tổng kết và khen thưởng các tập thể lập thành tích xuất sắc trong 60 ngày đêm thi đua hành động kiểu mẫu.
Tại lễ mít-tinh, Ðại tá Ðỗ Căn, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự TP Hà Nội nêu rõ, hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội luôn thấm nhuần Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chiến đấu thông minh và dũng cảm, làm ngời sáng bản chất và truyền thống anh hùng "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh". Trong thời kỳ mới, phong trào thi đua quyết thắng đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vượt qua khó khăn thử thách, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần tích cực giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm cho Thủ đô Hà Nội luôn ổn định và phát triển. Lập thành tích xuất sắc trong 60 ngày đêm thi đua hành động kiểu mẫu, 24 tập thể đã được Bộ Chỉ huy quân sự thành phố khen thưởng. Nhân dịp này, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự TP Hà Nội phát động đợt thi đua "Phất cao cờ hồng Tháng Tám" từ nay đến 30-9, với bốn nội dung cụ thể, lập thành tích kỷ niệm 63 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố.
* Ngày 10-6, tại Ðà Lạt, tỉnh Lâm Ðồng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, MTTQ tỉnh Lâm Ðồng, đại diện các cơ quan, ban, ngành, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, đại diện các đơn vị và cá nhân anh hùng trong thời kỳ đổi mới...Ðọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, ôn lại những kết quả của phong trào thi đua ái quốc của các tầng lớp nhân dân Việt Nam, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi. Diễn văn cũng khái quát những thành tích của quân và dân Lâm Ðồng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Tổng kết hai cuộc kháng chiến, ghi nhận sự đóng góp to lớn, Ðảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Sao Vàng cho quân và dân tỉnh Lâm Ðồng; phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang cho nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh cùng 26 tập thể và 13 cá nhân; tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 112 mẹ cùng với ba Huân chương Hồ Chí Minh, 114 Huân chương Ðộc lập và nhiều danh hiệu cao quý khác...Qua hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới của Ðảng, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lâm Ðồng đã có những bước chuyển tích cực về nhận thức và trong chỉ đạo tổ chức thực hiện, tạo sự phát triển mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Trong thời kỳ đổi mới, Ðảng và Nhà nước đã ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng, tiêu biểu là: ba tập thể và hai cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 55 tập thể và 35 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động. Ngoài ra, 29 lượt các tập thể được Chính phủ tặng cờ thi đua; 21 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc...
*Bộ Tài chính, ngày 10-6, tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.
Tại lễ kỷ niệm, cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính đã cùng nhau ôn lại chặng đường phát triển của ngành tài chính trong 60 năm qua gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước. Thấm nhuần và quán triệt Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính hăng hái thi đua, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy truyền thống của ngành và ý chí tự lực, tự cường năng động, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được Ðảng và Nhà nước giao, góp phần đắc lực vào sự nghiệp đổi mới nền kinh tế theo hướng CNH, HÐH. Nhân dịp này, Ban cán sự Ðảng và lãnh đạo Bộ Tài chính kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phong trào thi đua yêu nước; năng động, sáng tạo, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, hăng hái thi đua lập nhiều thành tích mới trên tất cả các lĩnh vực tài chính - ngân sách...

Theo www.nhandan.com.vn

Back
Các tin khác
Arrow3 Liên đoàn lao động Bắc Giang đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba
Arrow3 Trao Kỷ niệm chương cho cựu du kích Venezuela
Arrow3 Bộ Công an: Phát động Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”
Arrow3 33 tập thể và 51 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND
Arrow3 Thêm một BV được công nhận hạng đặc biệt