Title_left TIN TỨC - SỰ KIỆN Title_right
Tin tức
Line_short
Sự kiện
Line_short
Tin thi đua khen thưởng  ::  Lao động giỏi được thưởng 1 tháng lương

(giaithuong.vn)  Chuyển đổi từ DN nhà nước sang cổ phần từ tháng 12.2005, với chuyên ngành sản xuất vật liệu xây dựng, liên tục từ đó đến nay Cty đã đạt nhiều thành quả trong sản xuất kinh doanh nhờ phong trào thi đua yêu nước trong Cty.

CĐ Cty đã tổ chức phát động trong CNVC - LĐ các bộ phận, đơn vị trực thuộc các phong trào thi đua “Lao động giỏi - lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”, “Thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, lãng phí”, “Nâng cao chất lượng và hiệu quả SXKD”...
Đặc biệt, phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất được chọn là mũi nhọn của phong trào thi đua “Lao động giỏi - lao động sáng tạo” được hơn 400 CNVC - LĐ hưởng ứng sôi nổi. Từ năm 2005 - 2010 đội ngũ CNVC - LĐ đã có nhiều sáng kiến cải tiến, làm lợi hàng chục tỉ đồng. Phong trào thi đua học tập nâng cao nghiệp vụ, tin học... cũng được tổ chức đều khắp trong CNVC - LĐ.
Hiệu quả của phong trào thi đua mang lại trong 5 năm qua thể hiện ở những con số doanh thu và lợi nhuận khá ấn tượng: Năm 2005 doanh thu đạt 106 tỉ đồng, năm 2009 đạt 160 tỉ đồng; lợi nhuận năm 2005 đạt 9 tỉ đồng, năm 2009 đạt 31 tỉ đồng... Riêng thu nhập bình quân của NLĐ năm 2005 là 2,5 triệu đồng/người/tháng, thì năm 2009 là 4,5 triệu đồng/người/tháng. Cty cũng có nhiều chế độ đặc biệt trong việc bồi dưỡng ăn ca cho các LĐ trực tiếp sản xuất trên lò cao, khoan bắn đá... Năm 2009, Cty được Bộ LĐTBXH tặng bằng khen “Doanh nghiệp tiêu biểu về ATLĐ”.
CĐ và lãnh đạo Cty phối hợp vận động CNVC - LĐ đóng góp các loại quỹ: Đền ơn đáp nghĩa, Mái ấm công đoàn... gần 800 triệu đồng. Phó Chủ tịch CĐCS Nguyễn Đức Phương, cho biết tuy số CNVC - LĐ lớn tuổi nhiều, nhưng hầu hết vẫn tích cực tham gia các hoạt động phong trào TDTT, các hội thi... Qua xếp loại thi đua hằng năm, có 95% số CNVC - LĐ đạt lao động giỏi và hàng trăm CNVC - LĐ đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, những đối tượng này đều được Cty thưởng từ 1 tháng lương trở lên.
Năm 2007, Cty được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Độc Lập hạng Ba. Liên tục trong các năm 2006 đến 2009, CĐ Cty và 3 cá nhân được Tổng LĐLĐVN tặng cờ và bằng khen về thành tích lao động giỏi, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh.

Nguồn:Báo LĐ

Back
Các tin khác
Arrow3 Ðảng bộ Văn phòng T.Ư Ðảng trao tặng Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Ðảng
Arrow3 Bảo tàng Lịch sử Quân sự Tiếp nhận lá cờ truyền thống của Đoàn Đặc công-Biệt động 367
Arrow3 Tổng cục TDTT đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất
Arrow3 Lào trao tặng huân, huy chương cho 59 Việt kiều
Arrow3 Bưu điện thành phố Đà Nẵng tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2005-2009 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ trao tặng