Title_left TIN TỨC - SỰ KIỆN Title_right
Tin tức
Line_short
Sự kiện
Line_short
Tin thi đua khen thưởng  ::  Hậu Giang: Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2010

(giaithuong.vn) - Ngày 27-12-2010, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang đã tổng kết công tác tuyên giáo năm 2010 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.

 Tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo

Năm 2010, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy triển khai chỉ đạo, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết trên lĩnh vực Tuyên giáo như: xây dựng kế hoạch tổ chức thảo luận góp ý các dự thảo Văn kiện Đại hội XI của Đảng, Văn kiện Đại hội IX của Đảng bộ tỉnh; tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo việc triển khai các ngày lễ lớn trong năm như: Ngày thành lập Đảng 3/2, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, chiến thắng 75 Tiểu đoàn địch phá hoại Hiệp định Pari tại Chương Thiện (Vị Thanh); tuyên truyền Biển – đảo và cắm móc biên giới; Chủ trì xây dựng Đề án “Nâng cao hiệu quả học tập, tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong nhân dân tỉnh Hậu Giang”; Ban Tuyên giáo các cấp giúp cấp ủy theo dõi sát diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đã kịp thời nhanh nhạy hơn trong xử lý thông tin, đồng thời báo cáo, đề xuất giải pháp và chủ động tham gia cùng các ngành giải quyết sớm ổn định tư tưởng trong nhân dân; triển khai kịp thời, có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chủ đề năm 2010: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “Là đạo đức, là văn minh” gắn với Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh, được sự đồng tình, ủng hộ, tự giác tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và các chức sắc tôn giáo. Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu; các xã, phường, thị trấn văn hóa ngày càng nâng cao về chất ; tổ chức thành công Đại hội Hội văn học – Nghệ thuật tỉnh lần thứ II nhiệm kỳ 2010 – 2015.
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Chiến Bình, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đã biểu dương những thành tích ngành tuyên giáo đã đạt được trong năm qua và chỉ đạo: Năm 2011 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XII. Năm bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Do đó, công tác tuyên giáo phải làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên những nỗ lực, cố gắng, những sáng kiến, những thành tựu đạt được của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ tổ chức, hướng dẫn thực hiện có kết quả các Nghị quyết và chỉ thị khác của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tỉnh ủy. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đưa cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, nêu cao vai trò gương mẫu làm theo của cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành. Chủ động trong chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình", bác bỏ, phê phán các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và các tệ nạn xã hội; tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề gây bức xúc trong xã hội và tâm trạng cán bộ, đảng viên; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, thành công của công cuộc đổi mới của đất nước ta.
Hội nghị đã tặng giấy khen cho 32 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2010./..

 

  Nguồn: Theo ĐCSVN

Back
Các tin khác
Arrow3 Tôn vinh các làng nghề Việt Nam 2009
Arrow3 Huyện Gia Lâm: Biểu dương điển hình xuất sắc trên mặt trận giữ gìn ANTT
Arrow3 Khen thưởng đột xuất 3 tập thể thuộc Công an Hà Nội
Arrow3 Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Arrow3 Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh