Title_left TIN TỨC - SỰ KIỆN Title_right
Tin tức
Line_short
Sự kiện
Line_short
Tin thi đua khen thưởng  ::  Đẩy mạnh phong trào thi đua, khen thưởng trong khối thi đua các tổ chức chính trị-xã hội

Ngày 21-2-2009, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Trọng Kim, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khối thi đua các tổ chức chính trị-xã hội (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua-khen thưởng năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009. Đồng chí Huỳnh Đảm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết: Năm 2008, các tổ chức thành viên trong khối đã chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động được các tổ chức trong khối quan tâm gắn với các hoạt động thi đua nhân kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống từng tổ chức thành viên. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, cán bộ, hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của các tổ chức thành viên gắn với việc chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, góp phần kiềm chế lạm phát và suy giảm kinh tế, ổn định tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân.
Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”; các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; phối hợp với các tổ chức thành viên phát động trong cán bộ, hội viên, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đại đoàn kết, chủ động sáng tạo khắc phục khó khăn, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện có hiệu quả 8 nhóm giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát do Chính phủ đề ra, đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Tổ chức cho cán bộ, công đoàn viên thi đua thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” với 3 mục tiêu tổng quát xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh; đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí hành chính, nâng cao chất lượng sản phẩm, kiềm chế lạm phát; tổ chức thành công giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh và tôn vinh 100 công nhân lao động tiêu biểu trực tiếp sản xuất trong các loại hình doanh nghiệp; Hội Nông dân Việt Nam đẩy mạnh thực hiện phong trào“Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; “Xây dựng gia đình nông dân văn hóa, tham gia xây dựng làng (ấp, bản), xã văn hóa”; “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh”; hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm 2008, đã có 6,1 triệu hộ gia đình hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, tăng 127% so với năm 2007; 10,7 triệu hộ nông dân đăng ký xây dựng làng, xã văn hóa. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đẩy mạnh thi đua thực hiện phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên. Hỗ trợ thanh niên trong học tập, nghề nghiệp và việc làm; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, kỹ năng xã hội cho thanh niên; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khoẻ gia đình và cộng đồng”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008) bằng những việc làm cụ thể như: chăm lo Tết cho phụ nữ nghèo, đơn thân, khuyết tật, trẻ mồ côi; trên 01 triệu phụ nữ được giúp đỡ vốn, ngày công từ phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; triển khai chư­ơng trình Hỗ trợ dạy nghề cho phụ nữ khuyết tật, thành lập nhóm phụ nữ tự lực; tập huấn kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ khuyết tật nòng cốt, tạo cơ hội cho phụ nữ khuyết tật có việc làm, cải thiện và ổn định cuộc sống; 18 triệu phụ nữ được hướng dẫn nuôi dạy con, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, vệ sinh môi trường, phòng chống HIV/AIDS.         Hội Cựu chiến binh Việt Nam: tuyên truyền vận động các cấp Hội, cán bộ, hội viên hăng hái thi đua học tập nâng cao kiến thức, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phối hợp tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm. Trong năm 2008, các cấp bộ Hội vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để xóa đói, giảm nghèo được gần 2.000 tỷ đồng; xóa 4.580 nhà dột nát; phát hiện và cung cấp hơn 900 tin có giá trị về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho ngành công an; cảm hóa được hơn 1.000 người lầm lỗi tiến bộ. Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức trên 16.000 buổi giao lưu giữa Cựu chiến binh và thanh niên với gần 3 triệu lượt thanh thiếu niên tham gia; tiếp nhận 112 hồ sơ cựu chiến binh xin trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của cựu chiến binh; tạo việc làm mới cho 111.931 cựu chiến binh và con em cựu chiến binh, vượt kế hoạch trên 40%.
Với những kết quả trên, có thể đánh giá, năm 2008 các tổ chức thành viên trong khối đã có nhiều đổi mới trong công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường chỉ đạo, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn cho cơ sở; công tác thi đua, khen thưởng thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, quy trình, tiêu chuẩn, thủ tục khen thưởng do Luật thi đua khen thưởng quy định. Quy trình xét chọn và đề nghị khen thưởng được tiến hành nhanh, chặt chẽ, công khai, dân chủ, chính xác, đúng người, đúng việc. Thủ tục đề nghị khen thưởng đổi mới theo hướng tạo thuận lợi cho cơ sở. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp của các tổ chức thành viên trong khối từ trung ương tới cơ sở được kiện toàn và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, hướng dẫn, giải quyết kịp thời công tác khen thưởng theo quy định. Công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động được các tổ chức trong khối quan tâm gắn với các hoạt động thi đua nhân kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2008 trong hệ thống từng tổ chức thành viên. Nhận thức về vị trí công tác thi đua, khen thưởng trong các tổ chức thành viên ngày càng được quan tâm hơn; chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động được nâng cao. Việc tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến được quan tâm hơn; gắn công tác thi đua, khen thưởng với việc nêu gương người tốt, việc tốt và công tác truyền thông với các phong trào thi đua.Hoạt động của khối thi đua có nhiều đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu, giảm dần hình thức; thực hiện tốt các chỉ thị của Đảng và các văn bản pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tổ chức thực hiện nghiêm túc đăng ký giao ước thi đua, có nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, làm cơ sở cho việc bình xét thi đua. Việc đánh giá, bình xét thi đua được đổi mới hơn, cụ thể hơn, sát với phong trào thi đua, không chạy theo thành tích.
Tuy nhiên, các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở từng đơn vị trong khối chất lượng chưa thật đồng đều, ở một số ít đơn vị cơ sở triển khai còn chậm, kết quả chưa cao. Công tác tuyên truyền về thi đua, khen thưởng và nêu gương người tốt, việc tốt tuy có nhiều cố gắng, song việc phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa được quan tâm, chú trọng. Công tác tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về thi đua, khen thưởng đối với từng đơn vị trong khối chưa được thực hiện, chủ yếu thông qua báo cáo. Đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng các cấp của các tổ chức chức thành viên trong khối ở một số nơi còn hạn chế.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Huỳnh Đảm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã hoan nghênh, biểu dương và đánh giá cao những kếu quả của khối thi đua các tổ chức chính trị-xã hội đạt được năm 2008, đó là Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội đã động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát huy mọi nguồn lực vượt qua khó khăn thách thức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội của cả nước; đặc biệt là công tác vận động toàn dân tham gia thực hiện 08 nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, tăng trưởng bền vững và công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và Đại hội một số tổ chức thành viên. Nội dung, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới với phương châm hướng về cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các đối tượng nhân dân, người nghèo; quyền lợi chính đáng của đoàn viên, hội viên từng bước được quan tâm, giải quyết… Qua đó, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng thêm sự đồng thuận xã hội, góp phần vào thành tựu chung của đất nước.
Đồng chí Huỳnh Đảm nhấn mạnh: Năm 2009, trong bối cảnh khó khăn và dự báo còn kéo dài, phong trào thi đua yêu nước trong khối cần hướng tới việc cùng với Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, thực hiện các giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ cơ bản, hàng đầu của khối thi đua chính trị-xã hội là phát huy những thành tích đã đạt được của phong trào thi đua năm 2009, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các tổ chức thành viên trong khối tiếp tục tăng cường đoàn kết, gắn bó, quyết tâm phấn đấu vươn lên, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp, nỗ lực phấn đấu ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý và bảo đảm an sinh xã hội thông qua đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2009; đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; hướng hoạt động về cơ sở, nhất là chăm lo vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các đối tượng nhân dân, người nghèo; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết quốc tế và tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII và Đại hội một số tổ chức thành viên.

LÊ MẬU NHIỆM
Theo www.mattran.org.vn

Back
Các tin khác
Arrow3 Vinacaphe Biên Hoà đón nhận danh hiệu Anh hùng
Arrow3 Tuyên dương 72 điển hình “Làm theo lời Bác”
Arrow3 Công ty cao su Phú Riềng: Tuyên dương 145 cá nhân và 52 tập thể điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006-2010
Arrow3 Đón nhận huân chương vì sự nghiệp phát triển của Lào
Arrow3 Bình Thuận: Tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Năm dân vận chính quyền”