Title_left TIN TỨC - SỰ KIỆN Title_right
Tin tức
Line_short
Sự kiện
Line_short
Tin thi đua khen thưởng  ::  Ðại hội Thi đua yêu nước Văn phòng T.Ư Ðảng, tỉnh Bình Thuận

(giaithuong.vn)- Ngày 8-9, Văn phòng T.Ư Ðảng tổ chức Ðại hội Thi đua yêu nước lần thứ 2. Ðồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự, có các đồng chí: Ngô Văn Dụ, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh Văn phòng T.Ư Ðảng; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng T.Ư đại diện lãnh đạo các ban Ðảng T.Ư, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội...

Năm năm qua, Ðảng ủy, lãnh đạo Văn phòng T.Ư Ðảng đã rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng; các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác phát động, duy trì các phong trào thi đua. Do vậy phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; cơ bản khắc phục tính hình thức và đạt hiệu quả thiết thực. Qua các phong trào thi đua, các đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao... Các đại biểu dự đại hội nêu lên những khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.
Ðồng chí Ngô Văn Dụ phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015, với bốn nhóm nội dung cụ thể nhằm tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2010; đặc biệt tập trung phối hợp các cơ quan T.Ư và địa phương giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo tốt đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố; chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt công tác tham mưu, phục vụ Ðại hội lần thứ XI của Ðảng; thực hiện tốt các hoạt động lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Văn phòng T.Ư Ðảng và văn phòng cấp ủy...
Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Ðại hội, đồng chí Trương Tấn Sang ghi nhận và biểu dương những thành tích mà đội ngũ cán bộ, nhân viên Văn phòng T.Ư Ðảng đã phấn đấu đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua. Ðồng chí nhấn mạnh, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước của Văn phòng T.Ư, các cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, phong trào thi đua và tiền phong gương mẫu, đi đầu trong phong trào thi đua; tiếp tục chỉ đạo quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các văn bản pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua; làm cho phong trào thi đua thật sự trở thành ý thức chính trị, động lực hành động của mỗi đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng T.Ư Ðảng; việc phát động, tổ chức phong trào thi đua phải gắn bó chặt chẽ với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng T.Ư Ðảng, góp phần nâng cao hơn nữa công tác tham mưu, xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình làm việc và phục vụ các hoạt động của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Ðảng; gắn các phong trào thi đua với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua - khen thưởng phù hợp đặc điểm, tính chất công việc, nhiệm vụ; thi đua phải có nội dung cụ thể, thiết thực, có kế hoạch chu đáo, khoa học; quan tâm xây dựng, phát hiện nhân tố mới; chú trọng phổ biến, trao đổi kinh nghiệm để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng.
Ðồng chí Trương Tấn Sang tin tưởng rằng, Văn phòng T.Ư Ðảng sẽ là một trong những cơ quan đi đầu các phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương.
Tại đại hội, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến đã vinh dự đón nhận những phần thưởng cao quý: Huân chương Ðộc lập hạng ba; Huân chương Lao động các hạng; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 39 tập thể và 52 cá nhân được công nhận gương điển hình tiên tiến của Văn phòng T.Ư Ðảng.
Ngày 8-9, tỉnh Bình Thuận tổ chức Ðại hội Thi đua yêu nước lần thứ 6 giai đoạn 2006-2010 với sự tham gia của 313 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư dự và phát biểu ý kiến.
Năm năm qua, phong trào thi đua yêu nước ở Bình Thuận đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, kịp thời động viên sức mạnh tổng hợp của toàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua từng bước được đổi mới, ngày càng chặt chẽ, thiết thực và hiệu quả. Những nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân được nhân rộng ở nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng quy định.
Thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật mà phong trào thi đua yêu nước ở Bình Thuận đã đạt được; tin tưởng phong trào thi đua sẽ tiếp tục là động lực của địa phương trong thời gian tới. Thời gian tới, phong trào thi đua ở Bình Thuận phải khắc phục triệt để những hạn chế; tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ việc khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhiều hơn những  tấm gương đang trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực ở địa phương.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Ðộc lập hạng nhất của Chủ tịch nước tặng Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bình Thuận vì những thành tích xuất sắc đã đạt được trong thời gian qua.
Ngày 8-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Ðà Nẵng tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" (1995-2010) và tuyên dương, khen thưởng 80 đại biểu điển hình đã có nhiều đóng góp tích cực trong cuộc vận động này.
Trong 15 năm thực hiện cuộc vận động, TP Ðà Nẵng đã có nhiều giải pháp tích cực, huy động toàn xã hội tham gia công tác xóa đói, giảm nghèo và đạt được nhiều kết quả. Ðến cuối năm 2005, có 100% khu dân cư không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia, cuối năm 2008, có hơn 98% khu dân cư không còn hộ nghèo theo chuẩn của thành phố giai đoạn 2005-2010 và đến đầu năm 2010 có gần 17% khu dân cư không còn hộ nghèo theo chuẩn mới. Hưởng ứng Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", Ðà Nẵng đã vận động được 51,034 tỷ đồng, xây dựng được 6.782 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; hỗ trợ 8.734 lượt hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình; giúp 22.221 lượt học sinh nghèo được đến trường. Hiện nay thành phố có 1.818 khu dân cư không có trẻ em bỏ học; 1.266 khu dân cư có quỹ khuyến học.
Sáng 8-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng và Ủy ban Ðoàn kết công giáo thành phố tổ chức biểu dương 141 điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua của đồng bào công giáo Hải Phòng năm năm (2005-2010).
Năm năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư - Sống tốt đời, đẹp đạo" do Ủy ban Ðoàn kết công giáo Việt Nam phát động, bà con giáo dân tại Hải Phòng sôi nổi thi đua phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bà con giáo dân đã góp phần chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, dân số - KHHGÐ, xây dựng đoàn thể chính trị ở xứ họ giáo, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện và thực hiện nếp sống đạo đức, văn hóa "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào". Ở Hải Phòng hiện nay không còn hộ giáo dân đói, 73/137 xứ họ giáo không còn hộ nghèo, 40% hộ giáo dân có mức sống khá và giàu, 95% gia đình công giáo được công nhận gia đình văn hóa, 124/137 xứ họ giáo không có tệ nạn xã hội, các gia đình thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của thành phố.
Nhân dịp này, UBND TP Hải Phòng và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng bằng khen 24 tập thể và 23 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua.

PV – ND

Back
Các tin khác
Arrow3 Khen thưởng bệnh viện Đồng Nai vì đã kịp thời cấp cứu cho nạn nhân vụ tai nạn đường sắt tại cầu Ghềnh
Arrow3 Tôn vinh điển hình tiên tiến công đoàn CAND
Arrow3 50 năm Ngày Báo Biên phòng ra số đầu
Arrow3 3 tập thể và 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân
Arrow3 Tuyên dương 79 bí thư Đoàn cơ sở