Title_left TIN TỨC - SỰ KIỆN Title_right
Tin tức
Line_short
Sự kiện
Line_short
Tin thi đua khen thưởng  ::  Biểu dương, vinh danh những NCT đi đầu trong phong trào làm kinh tế(22/6)

(giaithuong.vn)...Đối với người cao tuổi, thường lấy công việc làm vui. Việc làm kinh tế không chỉ để làm giàu cho mình, cho gia đình mình, mà còn giúp cho cộng đồng, cho xã hội có thu nhập, cải thiện cuộc sống. Trong phong trào ấy đã xuất hiện nhiều đơn vị, nhiều công ty do các cụ lập ra đã có những đóng góp cho công tác từ thiện, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, xây nhà tình nghĩa, cưu mang người có hoàn cảnh khó khăn...

Chủ tịch TW Hội NCT Việt Nam Nguyễn Tấn Trịnh
Trong phong trào thi đua làm kinh tế, lớp người cao tuổi Việt Nam tiếp tục xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, được các cấp Hội tôn vinh danh hiệu "Người cao tuổi làm kinh tế giỏi". Và hôm nay, trong hội trường này có hơn 200 đại biểu là những điển hình tiên tiến, tiêu biểu, đại diện cho hàng vạn người cao tuổi làm kinh tế giỏi trong cả nước.
Bác Hồ đã kêu gọi: Trước hết phải phát triển sản xuất. Muốn có chủ nghĩa xã hội thì không có cách nào khác là phải dốc lực lượng của mọi người ra để sản xuất. "Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là phải xây dựng nền tảng vật chất và kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội... có công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, có văn hóa và khoa học tiên tiến". Cách mạng xã hội chủ nghĩa là một cuộc cách mạng nhằm đánh thắng lạc hậu và bần cùng, để xây dựng hạnh phúc muôn đời cho con cháu. Người nói đến các thành phần kinh tế, đến việc phát triển kinh tế quốc doanh làm nền tảng, đến vấn đề quản lí kinh tế, đến khuyến khích nhân dân làm giàu, người nghèo thì làm cho khá lên, người khá thì làm cho giàu lên, người giàu thì giàu nữa, "Sản xuất phải đi đôi với tiết kiệm"...
Thành tựu mà chúng ta thu được và các cụ đem về đại hội này là những thành tích có ý nghĩa dâng lên Người. Kết quả đó càng chứng minh quan điểm đúng đắn của Đảng ta; chứng minh cho tinh thần tự lực tự cường vươn lên trong lao động sáng tạo của thế hệ người cao tuổi Việt Nam. Từ đó, đặt ra cho chúng ta phải có chính sách đúng, tổ chức hợp lí các hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam, phục vụ tốt hơn cho mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Hội nghị này là Hội nghị biểu dương, vinh danh những người cao tuổi đi đầu trong phong trào làm kinh tế, đồng thời cũng là hội nghị tổng kết, đánh giá những hoạt động kinh tế của các cấp Hội trong thời gian qua; nhận rõ những ưu điểm, thành tích để phát huy; những khó khăn, tồn tại để khắc phục; biểu dương, phổ biến nhân rộng những mô hình hay, những việc làm tốt trong phong trào làm kinh tế. Làm được công việc này, lớp người cao tuổi sẽ trực tiếp góp phần cùng Đảng, Nhà nước triển khai có hiệu quả công cuộc xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động...”

Nguồn: Người cao tuổi

Back
Các tin khác
Arrow3 Công nhân trên công trường Nhà máy thủy điện Sơn La: Tập trung thi đua 125 ngày đêm phát điện tổ máy 1
Arrow3 Hậu Giang: Đón nhận danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng LLVTND
Arrow3 Ðón nhận phần thưởng cao quý
Arrow3 Cần Thơ: tuyên dương 120 chi đoàn tiên tiến
Arrow3 Khen thưởng thành tích chữa cháy, cứu người bị nạn