Title_left TIN TỨC - SỰ KIỆN Title_right
Tin tức
Line_short
Sự kiện
Line_short
Tin thi đua khen thưởng  ::  Báo Kinh tế nông thôn nhận Giấy khen của TTKNQG

(giaithuong.vn) - Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa phối hợp cùng UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị Khuyến nông toàn quốc. Tham dự và đồng chủ trì hội nghị có ông Bùi Bá Bổng Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT và ông Trần Văn Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Về dự hội nghị có lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, các viện, truờng trực thuộc Bộ Nông nghiệp, lãnh đạo các sở Nông nghiệp & PTNT và TTKN của các tỉnh.

Hội nghị đã tổng kết Nghị định 56/2005 NĐ-CP ngày 26/04/2005 của Chính phủ về KN (Gọi tắt là NĐ56). Sau hơn 5 năm thực hiện NĐ56, công tác KN đã đạt được 1 số kết quả quan trọng, góp phần tạo nên thắng lợi lớn của ngành nông nghiệp. Bằng việc triển khai NĐ56, hệ thống KN từng bước được củng cố và ngày càng lớn mạnh từ trung ương đến tỉnh, huyện, xã. Tính đến năm 2010 có 36.240 cán bộ khuyến nông trong đó 5.638 người có trình độ đại học trở lên; Nội dung họat động khuyến nông đuợc triển khai trên các lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy nông các nghành nghề chế biến bảo quản, nghành nghề nông thôn… Trong thời gian qua TTKNQG đã phối hợp với nhiều đơn vị trong và ngoài nước để xây dựng trên 7.000 điểm mô hình trình diễn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đào tạo gần 5.000 luợt khuyến nông viên và huấn luyện cho gần 1 triệu nông dân. Tuy vậy, công tác KN cũng còn một số mặt hạn chế như: Một số thông tin hướng dẫn còn chậm, hướng dẫn sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với họat động KNKN lại mang tính bó hẹp, ít phát huy tác dụng của NĐ56. Để hạn chế những tồn tại này, ngày 08/01/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02 về khuyến nông (gọi tắt là NĐ 02).
NĐ 02 được đánh giá là kế thừa, phát huy tinh thần các nghị định đã ban hành trước đây nhưng đuợc thể hiện đầy đủ, cụ thể hơn, tạo điều kiện để các thông tư hướng dẫn ngắn gọn và phù hợp với phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đọan hiện nay, như thêm đối tượng tham gia họat động khuyến nông, coi các điểm trình diễn như lớp học tại hiện trường, xây dựng mô hình tổ chức, quản lí sản xuất, kinh doanh nông nghiệp hiệu quả và bền vững, phân định rõ mục đích sử dụng nguồn vốn ngân sách khuyến nông TW và đại phương gắn với các dự án vùng, miền, quốc gia. Qua một năm thực hiện, NĐ 02 cũng bộc lộ một số bất cập trong việc xây dựng thủ tục, qui định, tổ chức xét chọn đấu thầu cạnh tranh các dự án khuyến nông; một số tỉnh có ngân sách khuyến nông hạn hẹp sẽ gặp khó khăn cho họat động khuyến nông địa phương.
Để thực hiện chương trình khuyến nông 2011 và những năm tiếp theo, Bộ Nông nghiệp & PTNT đã ban hành Quyết định số 2808/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/10/2010. Trước mắt công tác khuyến nông năm 2011-2013 là tiếp tục triển khai theo nội dung NĐ 02 theo hướng xã hội hóa và theo cơ chế đấu thầu các dự án nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, kinh doanh và đời sống cho nông dân theo 3 nội dung chính như: Xây dựng mô hình, đào tạo huấn luyện và thông tin tuyên truyền. Trong đó công tác đào tạo huấn luyện là hoạt động trọng tâm.
GS-TS Ngô Thế Dân, Phó chủ tịch Thường trực Hội Làm vườn Việt Nam cho rằng: Việc Bộ Nông nhiệp và PTNT triển khai công tác KN theo NĐ 02 là cách làm mới, là cách huy động nguồn lực cả tri thức và tài chính tham gia vào hoạt động KN. Đó là phương thức xã hội hóa cần nhân rộng.
Trong nhiều năm qua, Báo Kinh tế nông thôn luôn bảo trợ thông tin cho hoạt động khuyến nông. Cụ thể là, những bài báo giới thiệu mô hình sản xuất mới, điển hình sản xuất giỏi, tiến bộ kỹ thuật sản xuất mới,… đã góp phần mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động khuyến nông. Với những đóng góp của mình, Báo KTNT đã được nhận giấy khen cá nhân và tập thể do TTKN QG trao tặng về thành tích tuyên truyền bảo trợ thông tin cho các hoạt động của TTKN.

Nguồn: Theo Báo Kinh tế Nông thôn

Back
Các tin khác
Arrow3 PC45 Công an Thái Bình đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND
Arrow3 Biểu dương 48 công nhân giỏi ngành giao thông vận tải
Arrow3 Đơn vị Ba Gia, Sư đoàn H Thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện
Arrow3 “Dược sĩ đất phèn” được phong tặng Anh hùng Lao động
Arrow3 Tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 4 trường dẫn đầu phong trào thi đua huyện Vũng Liêm