Title_left TIN TỨC - SỰ KIỆN Title_right
Tin tức
Line_short
Sự kiện
Line_short
Phong trào thi đua  ::  Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và giảm tỷ trọng nông nghiệp; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; đời sống nông dân từng bước được cải thiện... Những thành tựu đó có được nhờ sự đóng góp tích cực của phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG).

Nhà nhà thi đua

 Mô hình nuôi lợn rừng cho thu nhập cao tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây.

Phong trào nông dân thi đua SXKDG trong cả nước nói chung và ở Hà Nội nói riêng những năm qua đã thu hút được đông đảo hội viên nông dân tham gia, số hộ đăng ký đạt danh hiệu SXKDG 4 cấp năm sau cao hơn năm trước. Kết quả nổi bật của phong trào đã góp phần không nhỏ thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế, xã hội mà đại hội Đảng các cấp đã đề ra và là động lực quan trọng đẩy nhanh việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn Hà Nội.
Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Trịnh Thế Khiết cho biết: Phong trào nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo là phong trào trọng tâm của hội, có ý nghĩa quan trọng đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên, góp phần đẩy nhanh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi, nâng cao giá trị sản xuất trên diện tích canh tác.
Hưởng ứng phong trào thi đua, hội viên nông dân đã tích cực dồn điền đổi thửa, tạo vùng sản xuất tập trung, đưa những giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, hình thành các vùng chuyên canh tập trung cho hiệu quả kinh tế cao như mô hình chăn nuôi lợn hướng nạc, bò sữa, bò thịt, nuôi thủy sản, sản xuất rau an toàn, cây ăn quả đặc sản và hoa, cây cảnh… Phong trào còn phát triển mạnh mẽ trong các ngành nghề ở nông thôn, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông nhàn.
Với tinh thần đổi mới toàn diện việc tổ chức phong trào thi đua cả về chủ đề, nội dung, hình thức và biện pháp, các cấp Hội đã kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm; lồng ghép các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua với các cuộc vận động, các phong trào của địa phương. Hằng năm, Hội tổ chức tổng kết, đánh giá phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả. Hưởng ứng phong trào, số hộ ở Hà Nội đạt danh hiệu hộ SXKDG 4 cấp là 204.045 hộ (trong đó, cấp trung ương 447 hộ; cấp TP 12.902 hộ; cấp quận, huyện 53.735 hộ và cấp cơ sở là 136.961 hộ).
Tích cực xây dựng nông thôn mới
Bà Nguyễn Thị Xuyên, Phó ban Kinh tế, Hội Nông dân TP Hà Nội cho biết, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong 19 tiêu chí của xây dựng NTM. Để thực hiện mục tiêu này ở khu vực nông thôn, đặc biệt là vùng sản xuất nông nghiệp thuần túy thì việc đẩy mạnh phong trào thi đua SXKDG là hiệu quả nhất. Với tinh thần "tương thân, tương ái" nông dân Hà Nội đã đoàn kết, giúp đỡ nhau về giống, vốn, vật tư nông nghiệp, cho vay không lấy lãi trong lúc giáp hạt, khó khăn với hàng chục tỷ đồng; hàng ngàn tấn lương thực; hàng vạn cây, con giống. Từ phong trào nông dân thi đua SXKDG, 5 năm gần đây, đời sống nông dân đã được nâng lên rõ rệt, các cấp hội đã giúp đỡ được trên 11 nghìn hộ nông dân thoát nghèo, nâng cao mức sống; đã có trên 1.000 tỷ đồng, 400 ngàn ngày công lao động của nông dân tham gia sửa chữa, nâng cấp, làm mới các công trình thủy lợi, điện, đường, trường trạm ở nông thôn. Năm 2011 và những năm tiếp theo, các cấp Hội Nông dân Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua SXKDG nhằm phát huy nội lực, tạo động lực xây dựng NTM.

Nguồn: Theo Báo Hà Nội Mới

Back
Các tin khác
Arrow3 Đoàn thanh niên Ban Thi đua Khen thưởng TW phát động tháng thanh niên năm 2011
Arrow3 Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam: Tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
Arrow3 Xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức và lao động
Arrow3 Công đoàn Phòng Hậu cần - CATP Hà Nội: Nhiều phong trào thiết thực
Arrow3 Thành Đoàn Hà Nội triển khai cuộc vận động “5 tiết kiệm”